Poprvé do prokopáčku

Poprvé do Prokopáčku str

Čím začít

   Podle kapacity Prokopáček pořádá „Dopoledne na zkoušku“, které najdete v aktualitách anebo na facebooku. Po té je třeba kontaktovat vedení klubu na email: [email protected] a domluvit se, zda je možné účastnit se „Dopoledne na zkoušku“. Může se stát, že z kapacitních důvodů budete odmítnuti.

 Dopoledne na zkoušku

„DOPOLEDNE NA ZKOUŠKU“ – pár pravidel, aneb co je důležité před návštěvou vědět

   Dopoledne na zkoušku pořádáme výhradně pro děti, které by chtěly následující měsíc nastoupit k pravidelné docházce do klubu. Docházka v klubu je možná od tří let, tedy i dopoledne na zkoušku je pořádané pro děti, které nejpozději následující měsíc dosáhnou tří let.  Dopoledne na zkoušku je v určeném termínu. Mimo datum kdy je pořádané dopoledne na zkoušku, není možné se k našemu programu připojit.

   Sraz je ráno v 8:35 na nádraží Smíchov přímo na nástupišti vlaku směr Beroun (S6). Vlak odjíždí v 8:46. Jedeme do stanice Hlubočepy, kde je možné se s námi sejít v 8:51. O variantě, která Vám více vyhovuje, nás prosím předem informujte. Ve vlaku neplatí kartička MHD pro doprovod dětí zdarma. Strávit s námi můžete čas do odchodu na oběd, tedy cca do 13 hodin.

   S sebou doporučujeme oblečení do přírody dle aktuálního počasí pro Vás i dítko. Pro dítko se hodí i náhradní oblečení, dále svačinu a pití. Ranní kruh a svačina při nepříznivém počasí mohou být přesunuty do klubovny, proto se hodí přezůvky. Při dopoledni na zkoušku si přítomný rodič zodpovídá za svoje dítko. Ne všechny děti snášejí dobře přítomnost cizího dospěláka, a tak velice prosíme všechny rodiče, aby do programu žádným způsobem nezasahovali a nechali den přirozeně plynout.

   Ráno začíná svačinou, a pak pokračuje komunitním kruhem, a proto pokud jste u nás na návštěvě, budete děti i Vy dospělí přizváni do komunitního kruhu. Prosíme, nechejte své děti mluvit samostatně, pokud nechtějí, nemusí. Den, kdy probíhá dopoledne na zkoušku, není nikdy úplně běžný, většinou tím bývá den lehce narušen. Prosím, berte toto v úvahu. Protože během dne nepoužíváme před dětmi mobil (pokud to situace nevyžaduje), prosíme Vás také o jeho klidový režim :-).

  Doporučujeme před dopolednem na zkoušku také kouknout na Provozní řád LDK Prokopáček a řídit se jeho pravidly. ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ NÁŠ KLUB NA DOPOLEDNI NA ZKOUŠKU NAVŠTÍVÍ, ABY NEFOTILI OSTATNÍ DĚTI!!!! Při hrubém porušení pravidel dospělákem, můžete být požádáni o předčasný odchod. Děkujeme za pochopení, vedení LDK Prokopáček.

  Po dopoledni na zkoušku se zákonným zástupce domluví s vedením klubu formou emailu na dnech, které bude děťátko klub navštěvovat a po té pošle elektronicky vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde.

Co děti potřebují

– Připravujete své dítě na první den v Prokopáčku? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si – – Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

– Aby se dětem v našem klubu co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími věcmi:

– Pohodlné a praktické oblečení do přírody – na uvážení dle rodičů, s ohledem na aktuální počasí (pláštěnka, holinky, oteplováky, punčocháče atd.) Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.

– Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv do vnitřních prostor.

– U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení, které může být schované v klubovně a do batůžku jen to nejnutnější (spodní prádlo, ponožky, legínky a tričko).

– I když není rýma, kapesník v kapse je i přesto prima.

– Vzhledem k tomu, že trávíme hodně času na vycházkách, mělo by mít každé dítě svůj batůžek (Nejlépe 10 l s přezkou, myslete prosím na záda svých dětí a dejte jim kvalitní outdoorový batůžek. Ze zkušenosti doporučujeme batůžky Boll nebo Deuter. V prodejnách Rockpoint mají prokopáčci slevu.), láhev na pití a svačinku.

 Organizace dne

   Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

   Prokopáček je otevřen od pondělí do pátku. Ranní sraz je na Smíchovském nádraží vždy v 8.35 hod. přímo na nástupišti (odkud odjíždíme vláčkem směr Beroun, který odjíždí v 8:46 hod.), návrat je v cca 16.41 hod. opět na nástupišti Smíchovského nádraží. Máte možnost, individuálně se domluvit na dovozu dětí přímo do Hlubočep na vlakovou zastávku případně k zázemí, to je možné i v případě vyzvednutí. Filozofií Lesního dětského klubu Prokopáček je setrvávat s dětmi co nejvíce ve volné přírodě. Za extrémně špatného počasí a v době poledního klidu je k dispozici klubovna v nebytových prostorách bývalé nádražní budovy Praha – Hlubočepy. V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

  Svačiny si zajišťuje každý rodič dle vlastního uvážení a potřeb dítěte. Pitný režim v klubu je zajištěn – k dispozici je pitná voda, v zimě teplý dětský čaj – neslazený. Na ven mají děti pití své, které je dle potřeby doplněno.

  Odjezd a příjezd vlaku se může změnit podle jízdního řádu, eventuálně podle změny v dopravě.