Poprvé do prokopáčku

Poprvé do Prokopáčku str

Čím začít

Co je důležitého k přijetí do Prokopáčku a zápis dítěte do klubu:

  • Dítě dovršilo věku 3 let.
  • Dobrý zdravotní stav dítěte
  • Kontaktovat vedení klubu na mail: klubprokopacek@seznam.cz a zažádat o zapsání na čekací listinu zájemců. V mailu by měly být minimálně tyto informace – jméno a věk dítěte a předpokládaný počet dnů docházky.
  • Před přijetím do klubu je třeba absolvovat dopoledne na zkoušku, na které zveme rodiče dle pořadí zapsání na čekací listinu.
  • Sourozenci dětí, kteří již klub navštěvují mají přednost před ostatními dětmi.
  • Dopoledne na zkoušku je zdarma a jedná se pouze o dopolední program do doby oběda.
  • Dopoledne na zkoušku má svá pravidla, která zákonný zástupce předem obdrží e-mailem. Tyto pravidla si je zákonný zástupce povinen před návštěvou klubu přečíst a následně je dodržovat.
  • Po oznámení vedení klubu o přijetí dítka do klubu, je třeba v co nejkratší době zaslat e-mailem řádně vyplněnou přihlášku. Smlouvu a ostatní vyžádané dokumenty zaslat co nejdříve poštou na adresu spolku či předat osobně dle domluvy.
  • Na přijetí dítěte do Prokopáčku není právní nárok. O přijetí rozhoduje vedení Prokopáčku.

·         Při nástupu dítěte do Prokopáčku během šk. roku je třeba uhradit příspěvek ihned po oznámení přijetí dítěte do klubu. Příspěvek na září školního roku 2020/2021 je třeba uhradit ihned po oznámení přijetí dítěte do klubu.

·         Před nástupem do Prokopáčku budou zákonnému zástupci dítěte zaslány e-mailem následující dokumenty:

 – Přihláška k docházce do LDK Prokopáček

 – Smlouva o péči o dítě,

 – rozpis příspěvků na provoz,

 – provozní řád,

 – přístupové heslo na webové stránky do sekce pro rodiče.

·         Prokopáček si vyhrazuje právo, po domluvě se zákonným zástupcem, přesunout docházku dítěte na jiný den.

  •  V případě volné kapacity klubu budou vypsány termíny dopoledne na zkoušku na našem webu + FB.

Co děti potřebují

– Připravujete své dítě na první den v Prokopáčku? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

– Aby se dětem v našem klubu co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími věcmi:

– Pohodlné a praktické oblečení do přírody – na uvážení dle rodičů, s ohledem na aktuální počasí (pláštěnka, holinky, oteplováky, punčocháče atd.) Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.

– Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv do vnitřních prostor.

– U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení, které může být schované v klubovně a do batůžku jen to nejnutnější (spodní prádlo, ponožky, legínky a tričko).

– I když není rýma, kapesník v kapse je i přesto prima.

– Vzhledem k tomu, že trávíme hodně času na vycházkách, mělo by mít každé dítě svůj batůžek (Nejlépe 10 l s přezkou, myslete prosím na záda svých dětí a dejte jim kvalitní outdoorový batůžek. Ze zkušenosti doporučujeme batůžky Boll nebo Deuter. V prodejnách Rockpoint mají prokopáčci slevu.), láhev na pití a svačinku.

– Každé dítko bude vybaveno svým malým ručníkem, který bude mít v batohu v uzavíratelném a podepsaném pytlíku. Za čistotu ručníku každé ráno zodpovídá rodič. 

– Podrobné informace jsou součástí provozního řádu, které obdrží rodič po přihlášení dítka do klubu.

 Organizace dne

   Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

   Prokopáček je otevřen od pondělí do pátku. Ranní sraz je na Smíchovském nádraží vždy v 8.35 hod. přímo na nástupišti vlaku S6  (odkud odjíždíme vláčkem směr Beroun, který odjíždí v 8:46 hod.), máte také možnost děti dopravit přímo do Hlubočep. Návrat je v cca 16.41 hod. opět na nástupiště Smíchovského nádraží, odvoz dětí na nádraží je nadstandardní služba, která je zpoplatněna dle Rozpisu příspěvků na provoz. Děti si můžete vyzvednout v klubovně, či na zahrádce klubu, pravidla vyzvednutí jsou upřesněna v provozním řádu. Filozofií Lesního dětského klubu Prokopáček je setrvávat s dětmi co nejvíce ve volné přírodě. Za extrémně špatného počasí a v době poledního klidu je k dispozici klubovna v nebytových prostorách bývalé nádražní budovy Praha – Hlubočepy. V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

  Svačiny si zajišťuje každý rodič dle vlastního uvážení a potřeb dítěte. Pitný režim v klubu je zajištěn – k dispozici je pitná voda, v zimě teplý dětský čaj – slazený medem. Na ven mají děti pití své, které je dle potřeby doplněno.

  Odjezd a příjezd vlaku se může změnit podle jízdního řádu, eventuálně podle změny v dopravě.