O nás

   Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.

   Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

   Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

    Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol

Naše stálice

„Beata“ – Beata Vaníková, předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

   Po vystudování střední zdravotnické školy mě práce táhla vždy pouze k dětem, a tak jsem pracovala jako zdravotní sestra přes rok v Motole na dětské kardiologii, následně skoro deset let s tělesně postiženými dětmi v JÚŠ. Od začátku roku 2013 jsem se připojila k občasnému průvodcování v Prokopáčku, který jsem zároveň po roce začala vést. V té době jsem si také doplnila pedagogické vzdělání pedagogiky volného času. Od té doby jsem prošla několika kurzy, školeními a semináři týkajícími se lesní pedagogiky a lesních klubů. Jako příklad bych ráda uvedla Školka blízká přírodě, Koordinátor LMŠ a LK a společně s Aničkou absolvovaný kurz Cesta k dobré školce.

   Již několik let jsem dobrovolnou dočaskářkou pro spolek Dočasky De De, který se stará o opuštěné a týrané psy.

   Mezi moje záliby kromě Prokopáčku patří pohádky, péče o moje psy a kočky, zahradničení s prvky permakultury, sběr a zpracování bylinek, fotografování, cestování a být dočasnou tetou pro pejsky z Dočasek De De.

 

 

„Anička“ – Lenka Anna Kyselovská – zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, tvorba plánů, průvodce dětí – v současné době na Mateřské Dovolené

   Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol. Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě, ale v současnosti pracuji pouze s dětmi v LDK Prokopáček.
   Pocházím z Nového Boru, z podhůří Lužických hor, odtud také pochází můj blízký vztah k lesům a přírodě jako celku. Od dětství jsem měla možnost hrát si a učit se o světě v tamní krásné přírodě a ráda bych aby možnost prožít dětství v přírodě měli i dnešní děti.
   Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi. Hraji na kytaru a ráda s dětmi zpívám, také v tomto oboru se stále dovzdělávám pomocí menších kurzů zaměřených na muzikoterapii a zpěv u dětí. V loňském roce jsme společně s Beatkou absolvovaly kurz Cesta k dobré lesní školce. 

P1100716

„Andulka“ – Anna Kleinová – průvodce dětí

   Odmaturovala jsem na Gymnáziu Budějovická na Praze 4 v roce 2012. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Etnologie (bakalářské studium) a zároveň jsem se vyučila v oboru Umělecký řezbář na Střední škole umělecké a řemeslné na Zlíchově. Letos (2019) jsem dokončila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy.
   V roce 2016 jsem pracovala 5 měsíců jako dobrovolník v dětské skupině Školička Sovička pod organizací YMCA Praha, v roce 2017 jsem také jako dobrovolník byla v mateřské škole Semínko na Toulcově dvoře. Několik pedagogických praxí jsem absolvovala
v rámci mého bývalého studia na Pedagogické fakultě a v roce 2017 jsem také měsíc pracovala jako záskok v MŠ Jílovská. V současné době mám kroužek Kreativní dílny na ZŠ Chmelnice pod DDM Karlín. Mým velkým koníčkem je loutkové divadlo, které hraji v Tradičním loutkovém divadle Zvoneček na Praze 4. Ráda kreslím, maluji a věnuji se dalším výtvarným činnostem, velmi ráda čtu a také chodím na výlety a výpravy do přírody, hlavně do hor. 

„Štěpánka“ – Štěpánka Mokránová – průvodce dětí

   Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Rakovníku, obor Právo_Účetnictví. 15 let jsem pracovala ve finančním oddělení. Je to přesně rok, kdy jsem se rozhodla dělat to co mě baví, naplňuje a je smysluplné, radostné a hravé. Udělala jsem si zkrácený kurz chůvy a začala koncem Února 2019 pracovat v Prokopáčku. Dále pracuji občas jako chůva a mám i certifikát na sportovní masáže, kterým se věnuji už deset let. Práce s dětmi mě baví a těším se na nová dobrodružství a vzdělávání v tomto oboru.
   Mezi mé koníčky patří malování, pletení, zahradničení a vymýšlení a psaní příběhu.

„Andrejka“ – Andrea Haderková – průvodce dětí
 
   Pocházím z Prahy. V Hlubočepech jsem vyrůstala a Prokopské údolí je místem, kde jsem trávila své dětství. Na stejných kamenech a stromech, kde jsem si hrála já, můžu teď provázet děti a dělá mi to neuvěřitelnou radost.
   Je pro mě důlezitý konatakt s přírodou, skrze ni poznávám sebe a učím se o bytí v přítomnosti. 
   Toto léto (2019) jsem absolvovala Tyfloturistický tábor pro nevidomé děti jako vedoucí a tato zkušenost mě popostrčila k rozhodnutí vydat se jiným směrem. Vystudovala jsem ZČU Fakultu designu a umění a mým oborem je návrhářství oděvů. Toto řemeslo mě naučilo velké trpělivosti a nadále se mu profesně věnuji.
   Fascinuje mě dětská fantazie a ráda rozvíjím v dětech kreativitu, u studia na VŠ jsem hlídala děti a vedla výtvarné dílny.
   Mezi mé zájmy patří šití, kresba, hudba, četba a dlouhé procházky přírodou.

„Domča“ – Dominika Čermáková – průvodce dětí

   Jsem máma 5-ti letého syna Přemíka, kterého možná potkáváte s dětmi v Prokopáčku. Během mateřské dovolené a intenzivního kontaktu s dětmi jsem pochopila pro můj život důležitou věc, a to je, že jak s dětmi mluvíme a jak se k nim chováme je obrazem naší vnitřní zralosti, našich vlastních obav, zvyku a chápání sama sebe. A že se to můžu učit zlepšovat tak, abych já byla sama k sobě upřímnější a spokojenější a tím šla svému i ostatním dětem příkladem.
   Vzdělávám se v komunikaci s dětmi především podle Naomi Aldortové a její knihy „Vychováváme děti a rosteme s nimi“. 
   Minulý rok jsem si přivydělávala hlídáním malé skupinky dětí a letos když jsem začala pracovat, mi došlo, že mi ty děti chybí. A tak se dále učím a zlepšuji v Prokopáčku. 

„Barča“ – Barbora Ordošová – průvodce dětí

Do Prokopáčku jsem se dostala přes milou inzerci na ALMŠ (Asociace lesních matetřských škol), kde stálo, že se hledá nový průvodce, který věří na víly, skřítky a dobro. Bylo mi jasné, že v tomto prostředí mi bude dobře. Maturovala jsem na SOŠ pedagogické, aktuálně studuji program Sociální práce na Karlově univerzitě. Mám moc ráda práci s lidmi, prostředí mezi dětmi mě dobíjí a naplňuje. Hlavní pedagogické činnosti se věnuji v dětském oddíle Poutníci, kde zastávám funkci řadového vedoucího, zdravotníka a mám pod sebou kostymérnu. Doma mám psa a králíka a tuhle dvojku nadevše zbožňuji. Ráda šiji (zatím jen jako začátečník), výletuji (zbožňuji se prohánět na koloběžce nebo jezdit na kole) a ráda cestuji po hezkých a zajímavých místech . Mojí velkou vášní je také hudba. Pár let se snažím hrát na kytaru a od malička hraji na housle, aktuálně nejvíc se svojí kapelou Etapa.

„Iris“ – Iris Valentina Sacuandela Monteiro – hlavní pedagog (záskok za mateřskou dovolenou), komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, tvorba plánů, průvodce dětí
 
Pocházím z Angoly, v Čechách žiji již osmým rokem. 
Prakticky od střední školy se zabývám prací s malými dětmi. V Angole jsem pracovala nejdříve jako animátorka
volného času pro děti ze sociálně vyčleněných skupin, následně jako pedagog a nakonec jako koordinátorka Centra 
sociální pedagogiky v Kuitu, které bylo zřízeno v rámci česko-angolské spolupráce. Díky této zkušenosti jsem se
dostala až ke studiu v Brně na Masarykově univerzitě, obor sociální pedagogika a volný čas. 
Ve vaší zemi jsem si oblíbila krásnou přírodu, zajímá mě její rozmanitá historie i kultura.
Díky práci v Prokopáčku se mi splnily oba sny, pracovat s malými dětmi a trávit co nejvíce času v přírodě…

„Klárka“ – Klára Štecová – průvodce dětí 

Pocházím z malého moravského městečka Kojetína, kde jsem vystudovala všeobecné gymnázium, poté jsem se přestěhovala do Zlína a zde vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika. Po ukončení studia jsem si splnila dávný sen a přestěhovala se do Prahy, kde jsem pracovala jako vychovatelka v Dětském domově Pyšely. Dále jsem působila jako osobní asistentka pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory ve společnosti Fosa, a následně jsem pracovala v centru denních služeb pro osoby s mentálním znevýhodněním Společnosti Duha. Zde jsem se s klienty věnovala výtvarným činnostem, zejména keramice.

Pak jsem ale ucítila potřebu profesní změny, takže jsem odjela na několik měsíců do Finska, kde jsem se konečně rozhodla, že dál se ve svém životě chci věnovat dětem. Mám ráda zvířata, četbu, zpěv, ráda cestuji, chodím do hor a hlavně trávím čas na chalupě, kde je hned za dveřmi to nejlepší, co nám svět nabízí: les, louky, prostě příroda.