O nás

‚Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.

 Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

 Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol

Naše stálice

„Beata“ – Beata Vaníková, předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

   Po vystudování střední zdravotnické školy mě práce táhla vždy pouze k dětem, a tak jsem pracovala jako zdravotní sestra přes rok v Motole na dětské kardiologii, následně skoro deset let s tělesně postiženými dětmi v JÚŠ. Od začátku roku 2013 jsem se připojila k občasnému průvodcování v Prokopáčku, který jsem zároveň po roce začala vést. V té době jsem si také doplnila pedagogické vzdělání pedagogiky volného času. Od té doby jsem prošla několika kurzy, školeními a semináři týkajícími se lesní pedagogiky a lesních klubů. Jako příklad bych ráda uvedla Školka blízká přírodě, Koordinátor LMŠ a LK a společně s Aničkou absolvovaný kurz Cesta k dobré školce.

   Již několik let jsem dobrovolnou dočaskářkou pro spolek Dočasky De De, který se stará o opuštěné a týrané psy.

   Mezi moje záliby kromě Prokopáčku patří pohádky, péče o moje psy a kočky, zahradničení s prvky permakultury, sběr a zpracování bylinek, fotografování, cestování a být dočasnou tetou pro pejsky z Dočasek De De.

 

 

„Anička“ – Lenka Anna Kyselovská – zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, tvorba plánů, průvodce dětí

   Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol. Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě, ale v současnosti pracuji pouze s dětmi v LDK Prokopáček.
   Pocházím z Nového Boru, z podhůří Lužických hor, odtud také pochází můj blízký vztah k lesům a přírodě jako celku. Od dětství jsem měla možnost hrát si a učit se o světě v tamní krásné přírodě a ráda bych aby možnost prožít dětství v přírodě měli i dnešní děti.
   Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi. Hraji na kytaru a ráda s dětmi zpívám, také v tomto oboru se stále dovzdělávám pomocí menších kurzů zaměřených na muzikoterapii a zpěv u dětí. V loňském roce jsme společně s Beatkou absolvovaly kurz Cesta k dobré lesní školce. 

„Zuzanka“ – Zuzana Bábková – průvodce dětí, omluvy dětí

   Pocházím ze Slaného, do kterého se moc ráda vracím a mám tam svoji rodinu a ve kterém jsem sama chodila do školky. A nejlepší chvíle byly, když se chodilo VEN! Ale takových dnů bylo
málo, protože na to muselo být „ideální počasí“. Tak akorát slunce, aby nebylo horko, ale zase aby nebyl vítr, aby nikdo nenastydl, žádný déšť, sněhu tak akorát.
   Jsem ráda, že mě cesty zavedly na místo, kde
můžu podruhé chodit do školky, do které bych sama ráda chodila. Ze školky jsem šla do školy a pak na Gymnázium Arabská, kde jsem udělala maturitní zkoušku. Pak jsem se vydala na vysokou školu na DAMU na Katedru autorské tvorby a pedagogiky, kterou jsem ukončila v červnu 2019 magisterskou státní zkouškou. Při škole jsem si dodělala dvouleté pedagogické minimum Kreativní pedagogika.
   Abych se zase vrátila do Slaného, založila jsem tam skautský oddíl benjamínků, který jsem dva roky vedla včetně táborů a výprav. Ve skautu jsem sama od mala a těší mě, že jsem v práci, která v sobě nese část toho, co jsem se tam sama naučila – že když se přírodě naučíme naslouchat, tak nás bude neustále překvapovat a něčemu novému nás učit. Těší mě, že jsem v práci, kde je normální si zpívat, nahlas se smát, povyskočit si nebo si i nahlas v lese prdnout.

„Andulka“ – Anna Kleinová – průvodce dětí

   Odmaturovala jsem na Gymnáziu Budějovická na Praze 4 v roce 2012. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Etnologie (bakalářské studium) a zároveň jsem se vyučila v oboru Umělecký řezbář na Střední škole umělecké a řemeslné na Zlíchově. Letos (2019) jsem dokončila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy.
   V roce 2016 jsem pracovala 5 měsíců jako dobrovolník v dětské skupině Školička Sovička pod organizací YMCA Praha, v roce 2017 jsem také jako dobrovolník byla v mateřské škole Semínko na Toulcově dvoře. Několik pedagogických praxí jsem absolvovala
v rámci mého bývalého studia na Pedagogické fakultě a v roce 2017 jsem také měsíc pracovala jako záskok v MŠ Jílovská. V současné době mám kroužek Kreativní dílny na ZŠ Chmelnice pod DDM Karlín. Mým velkým koníčkem je loutkové divadlo, které hraji v Tradičním loutkovém divadle Zvoneček na Praze 4. Ráda kreslím, maluji a věnuji se dalším výtvarným činnostem, velmi ráda čtu a také chodím na výlety a výpravy do přírody, hlavně do hor. 

„Zuzka“ – Zuzana Odnohová – průvodce dětí

   Absolvovala jsem Filosofickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze, věnovala jsem se a věnuji se dějinám umění.
   Díky svým toulavým botám a touze po dobrodružství si občas odskočím s batohem na zádech na pár měsíců, třeba do Latinské Ameriky, kde jsem se, jako dobrovolník, dostala k práci s dětmi.
   Když jsem se vrátila ze své poslední cesty, která byla pro mne životně zásadní a inspirativní, padla jasná volba pracovat jako průvodce v lesní školce, nebo klubu.
   Zásadní pilíře mého současného života jsou příroda, kultura, cestování, práce s dětmi a také koně. Na koních jezdím celý život a již pátým rokem se věnuji chovu Anglického plnokrevníka.

„Štěpánka“ – Štěpánka Mokránová – průvodce dětí

   Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Rakovníku, obor Právo_Účetnictví. 15 let jsem pracovala ve finančním oddělení. Je to přesně rok, kdy jsem se rozhodla dělat to co mě baví, naplňuje a je smysluplné, radostné a hravé. Udělala jsem si zkrácený kurz chůvy a začala koncem Února 2019 pracovat v Prokopáčku. Dále pracuji občas jako chůva a mám i certifikát na sportovní masáže, kterým se věnuji už deset let. Práce s dětmi mě baví a těším se na nová dobrodružství a vzdělávání v tomto oboru.
   Mezi mé koníčky patří malování, pletení, zahradničení a vymýšlení a psaní příběhu.

„Míša“ – Michaela Drápalová – průvodce dětí