O nás

   Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.

   Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

   Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

    Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol

Naše stálice

„Beata“ – Beata Vaníková, předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

   Po vystudování střední zdravotnické školy mě práce táhla vždy pouze k dětem, a tak jsem pracovala jako zdravotní sestra přes rok v Motole na dětské kardiologii, následně skoro deset let s tělesně postiženými dětmi v JÚŠ. Od začátku roku 2013 jsem se připojila k občasnému průvodcování v Prokopáčku, který jsem zároveň po roce začala vést. V té době jsem si také doplnila pedagogické vzdělání pedagogiky volného času. Od té doby jsem prošla několika kurzy, školeními a semináři týkajícími se lesní pedagogiky a lesních klubů. Jako příklad bych ráda uvedla Školka blízká přírodě, Koordinátor LMŠ a LK a společně s Aničkou absolvovaný kurz Cesta k dobré školce.

   Již několik let jsem dobrovolnou dočaskářkou pro spolek Dočasky De De, který se stará o opuštěné a týrané psy.

   Mezi moje záliby kromě Prokopáčku patří pohádky, péče o moje psy a kočky, zahradničení s prvky permakultury, sběr a zpracování bylinek, fotografování, cestování a být dočasnou tetou pro pejsky z Dočasek De De.

 

 

„Anička“ – Lenka Anna Kyselovská – zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog – v současné době na Mateřské Dovolené, správa webu, administrativa

   Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol. Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě, ale v současnosti pracuji pouze s dětmi v LDK Prokopáček.
   Pocházím z Nového Boru, z podhůří Lužických hor, odtud také pochází můj blízký vztah k lesům a přírodě jako celku. Od dětství jsem měla možnost hrát si a učit se o světě v tamní krásné přírodě a ráda bych aby možnost prožít dětství v přírodě měli i dnešní děti.
   Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi. Hraji na kytaru a ráda s dětmi zpívám, také v tomto oboru se stále dovzdělávám pomocí menších kurzů zaměřených na muzikoterapii a zpěv u dětí. V loňském roce jsme společně s Beatkou absolvovaly kurz Cesta k dobré lesní školce. 

„Štěpánka“ – Štěpánka Mokránová – průvodce dětí

   Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Rakovníku, obor Právo_Účetnictví. 15 let jsem pracovala ve finančním oddělení. Je to přesně rok, kdy jsem se rozhodla dělat to co mě baví, naplňuje a je smysluplné, radostné a hravé. Udělala jsem si zkrácený kurz chůvy a začala koncem Února 2019 pracovat v Prokopáčku. Dále pracuji občas jako chůva a mám i certifikát na sportovní masáže, kterým se věnuji už deset let. Práce s dětmi mě baví a těším se na nová dobrodružství a vzdělávání v tomto oboru.
   Mezi mé koníčky patří malování, pletení, zahradničení a vymýšlení a psaní příběhu.

„Klárka“ – Klára Štecová – hlavní pedagog (zástupce za mateřskou dovolenou), komunikace s průvodci, komunikace s rodiči, tvorba plánů, průvodce dětí

   Pocházím z malého moravského městečka Kojetína, kde jsem vystudovala všeobecné gymnázium, poté jsem se přestěhovala do Zlína a zde vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika. Po ukončení studia jsem si splnila dávný sen a přestěhovala se do Prahy, kde jsem pracovala jako vychovatelka v Dětském domově Pyšely. Dále jsem působila jako osobní asistentka pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory ve společnosti Fosa, a následně jsem pracovala v centru denních služeb pro osoby s mentálním znevýhodněním Společnosti Duha. Zde jsem se s klienty věnovala výtvarným činnostem, zejména keramice.
   Pak jsem ale ucítila potřebu profesní změny, takže jsem odjela na několik měsíců do Finska, kde jsem se konečně rozhodla, že dál se ve svém životě chci věnovat dětem. Mám ráda zvířata, četbu, zpěv, ráda cestuji, chodím do hor a hlavně trávím čas na chalupě, kde je hned za dveřmi to nejlepší, co nám svět nabízí: les, louky, prostě příroda.

„Barča“ – Barbora Ordošová – průvodce dětí

   Do Prokopáčku jsem se dostala přes milou inzerci na ALMŠ (Asociace lesních matetřských škol), kde stálo, že se hledá nový průvodce, který věří na víly, skřítky a dobro. Bylo mi jasné, že v tomto prostředí mi bude dobře.
   Maturovala jsem na SOŠ pedagogické, aktuálně studuji program Sociální práce na Karlově univerzitě. Mám moc ráda práci s lidmi, prostředí mezi dětmi mě dobíjí a naplňuje. Hlavní pedagogické činnosti se věnuji v dětském oddíle Poutníci, kde zastávám funkci řadového vedoucího, zdravotníka a mám pod sebou kostymérnu.
   Doma mám psa a králíka a tuhle dvojku nadevše zbožňuji. Ráda šiji (zatím jen jako začátečník), výletuji (zbožňuji se prohánět na koloběžce nebo jezdit na kole) a ráda cestuji po hezkých a zajímavých místech . Mojí velkou vášní je také hudba. Pár let se snažím hrát na kytaru a od malička hraji na housle, aktuálně nejvíc se svojí kapelou Etapa.

„Andrejka“ – Andrea Haderková – průvodce dětí

   Pocházím z Prahy. V Hlubočepech jsem vyrůstala a Prokopské údolí je místem, kde jsem trávila své dětství. Na stejných místech, kde jsem si hrála já, můžu teď provázet děti a dělá mi to neuvěřitelnou radost.
   Je pro mě důležitý kontakt s přírodou, skrze ni poznávám sebe a učím se o bytí v přítomnosti. 
   V létě 2019 jsem absolvovala Tyfloturistický tábor pro nevidomé děti jako vedoucí a tato zkušenost mě popostrčila k rozhodnutí vydat se směrem k průvodcování dětí v přírodě. Do Prokopáčku jsem nastoupila v zimě (2019) a prošla jsem si s dětmi už všemi ročními obdobími. 
   V rámci vzdělávání jsem absolvovala Letní školu pro pedagogy, kurz pro průvodce lesních klubů, kurz Rytmus dne a spánek dětí, kurz Přínosného rizika v přírodě a kurz První pomoci pro děti.
   Vystudovala jsem ZČU Fakultu designu a umění a mým oborem je návrhářství oděvů. Toto řemeslo mě naučilo velké trpělivosti a nadále se mu profesně věnuji. Mezi mé zájmy patří šití, kresba, hudba, četba a dlouhé procházky přírodou.
 

„Gabča“ – Gabriela Skopalová – průvodce dětí

   Do léta jsem rok pracovala v umělecko-štukatérské firmě, takže mám blízký vztah k manuální práci a řemeslu. Nyní jsem přes prázdniny začala hlídat děti.
   S dětmi si rozumím a v průběhu střední školy jsem dobrovolničila ve školní družině a v dětském centru Klokánek. Zajímám se o svobodné vzdělávání, zdravý životní styl, ekologii, zero waste, udržitelnost, květiny, tvoření, barefoot chůzi, dobrodružné a fantasy knihy, pohádky.. také ráda vařím a peču.
   Věřím, že dětem stačí řádně naslouchat namísto občas nesmyslného handrkování, přikazování a podobného. S dětmi hodně komunikuji a snažím se vnímat jejich potřeby.
Nejvíce čerpám z ideologií lesních MŠ, Montessori, a také Respektovat a být respektován či Svoboda učení.

„Věrka“ – Věra Kašparová – průvodce dětí

   V průběhu studia na gymnáziu jsem vedla tvořivé kroužky a keramiku, což pro mne bylo impulsem se dále věnovat dětem i profesně. Poté jsem vystudovala VOŠ obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a absolvovala jsem praxe v různých mateřských školách v Praze.  Díky Prokopáčku jsem už prošla kurzem první pomoci a inspirativním seminářem s Rudolfem Hettichem – Přírodní pedagogika pro pokročilé: 50 aktivit do kapsy.
   Koncept LMŠ a speciálně Prokopáček je mi velmi blízký především proto, že ráda trávím čas v přírodě a Prokopské údolí je místem, kde bývám často již od dětství.
   Ve svém volném čase tancuji, běhám, plavu, zahradničím, šiji, háčkuji a cestováním objevuji krásy našeho světa. Celkově se snažím žít tzv. udržitelně a sebevzdělávám se v těchto zajímavých tématech. Moc se těším na zážitky a dobrodružství, která společně s dětmi zažiji.

„Maruška“ – Marie Potužníková – průvodce dětí

Studuji Aplikovanou ekologii na České zemědělské fakultě. S přírodou si rozumím s přibývajícím věkem čím dál tím víc. Sama mám tříletou dceru a naplňuje mě se vzdělávat ohledně přístupu k dětem, jak pomocí knih, tak například seminářů.

Věřím ve vzájemný respekt ve vztahu mezi dítětem a dospělým, a také v to, že respekt je třeba si zasloužit, nikoli ho vymáhat. Že nemusíme akceptovat veškeré chování, ale měli bychom přijmout každou emoci…

Mezi mé koníčky patří dlouhé vycházky, přizpůsobování zahrádky pro hmyz a zvířata, čtení i předčítání, fantazírování, malování a tvoření všeho druhu. Stravuji se převážně vegansky a baví mě takto vařit i péct.

Moc se těším na velká i menší dobrodružství v Prokopáčku!

„Míra“ – Miroslav Nosek – průvodce dětí

   Studoval jsem filozofii v Hradci Králové a v Praze. Pracuji pro Ústav Českého národního korpusu na Univerzitě Karlově a v neziskové organizaci Jako doma. Když je sníh, pomáhám učit předškolní děti lyžovat, ty starší pak příležitostně sportovnímu lezení.
   Část volného času věnuji práci pro spolek Sdílené domy, kde se snažíme realizovat finančně dostupné komunitní bydlení. Už nějakou dobu se věnuji skalnímu lezení, artistickým uměním, kratší čas se učím výrazovému tanci a šachům.

Naši externisté

„Nikita“ – Nikita Hošnová – externí průvodce dětí „občasná výpomoc v případě absence průvodců“

   Během studia na pražském gymnáziu jsem měla možnost vycestovat a studovat společenskovědní program na střední škole ve Švédsku. To dodnes považuji za první moment, kdy jsem nahlédla možnosti učení se alternativním přístupům v pedagogice.
   Momentálně studuji NMgr. obor – Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K práci s dětmi mě kromě studia přivedl také sport, díky kterému jsem začala působit jako lektorka plavání pro předškolní a školní děti. Baví mě učit se novým způsobům, jak k dětem přistupovat a zlepšovat společnou komunikaci. Mám ráda cestování a četbu knih.

„Domča“ – Dominika Čermáková – externí průvodce dětí „občasná výpomoc v případě absence průvodců“

   Jsem máma 5-ti letého syna Přemíka, kterého možná potkáváte s dětmi v Prokopáčku. Během mateřské dovolené a intenzivního kontaktu s dětmi jsem pochopila pro můj život důležitou věc, a to je, že jak s dětmi mluvíme a jak se k nim chováme je obrazem naší vnitřní zralosti, našich vlastních obav, zvyku a chápání sama sebe. A že se to můžu učit zlepšovat tak, abych já byla sama k sobě upřímnější a spokojenější a tím šla svému i ostatním dětem příkladem.
   Vzdělávám se v komunikaci s dětmi především podle Naomi Aldortové a její knihy „Vychováváme děti a rosteme s nimi“. 
   Minulý rok jsem si přivydělávala hlídáním malé skupinky dětí a letos když jsem začala pracovat, mi došlo, že mi ty děti chybí. A tak se dále učím a zlepšuji v Prokopáčku. 

„Majda“ – Magdalena Rektorisová – externí průvodce dětí „občasná výpomoc v případě absence průvodců“

K přírodě mám blízko odjakživa. Od dětství jsem jezdila na výlety s turistickým oddílem, kde jsem pak dlouho působila jako vedoucí. S dětmi jsem také dříve pracovala jako chůva, lektorka AJ v zájmovém kroužku nebo asistentka pedagoga v logopedické ZŠ a nyní se těším, že se díky Prokopáčku k práci s dětmi vrátím.
   Jinak se v současné době v profesním životě věnuji masérství a činnosti v kulturně-hudební sféře. Co se týče mých zájmů, mám nadevše ráda hudbu, výlety do přírody, ráda kreslím, vařím – hlavně asijskou kuchyni, zajímám se o bylinky, vyrábím přírodní kosmetiku a baví mě poznávat a učit se nové věci.