O nás

‚Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.

 Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

 Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol

Naše stálice

„Beata“ – Lenka Beata Vaníková předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

Maturovala jsem na střední zdravotnické škole roku 2005 (v roce 2015 jsem si doplnila doplňující pedagogické vzdělání – pedagogika volného času), od té doby pracuji pouze s dětmi. Kromě práce jako zdravotní sestra u dětí (2005 – 2007 dětské kardiocentrum v Motole a 2007 – 2016 Jedličkův ústav a školy), jsem byla jako vedoucí oddílu na dětském letním táboře. S dětmi z Jedličkova ústavu jsem jezdila každý rok na školy v přírodě, kde jsem se podílela i na programu. Od ledna 2013 jsem se připojila k Prokopáčku, který od roku 2014 vedu. V roce 2012 jsem se odstěhovala z Prahy, abych mohla být blíže přírodě. Mám doma psí slečnu Mášu, psího kamaráda Mazečka a kočičí slečny Myšku a Meggí. Již přes dva roky dělám dočasnou péči pro opuštěné a týrané psy. V říjnu 2016 jsem dokončila roční kurz ŠKOLKA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ (http://www.skolkablizkaprirode.cz). Od října 2017 jsem začala navštěvovat roční kurz koordinátor LMŠ. Kromě toho, že jsem vystudovala zdravotní školu, jsem absolvovala zážitkový kurz první pomoci pro děti. Od jara se věnuji sbírání bylinek a svojí zahrádce, kde se snažím aplikovat permakulturní postupy.

 „Anička“ – Lenka Anna Kyselovská – zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, tvorba plánů, průvodce dětí

Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol.  Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě, ale v současnosti pracuji pouze s dětmi v LDK Prokopáček. Pocházím z Nového Boru, několik let jsem bydlela v lesnatém Draháňském údolí na pomezí města Prahy a Zdib a v minulém roce jsem žila v domečku v Řevnicích spolu s kozami Amálkou a Julinkou a mnoha dalšími zvířaty. Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi. Hraji na kytaru a ráda s dětmi zpívám, také v tomto oboru se stále dovzdělávám pomocí menších kurzů zaměřených na muzikoterapii a zpěv u dětí.

 „Eliška“- Eliška Vrbová – průvodce dětí

   Minulý rok jsem dostudovala intermedia na Akademii výtvarných umění. Už na škole jsem chtěla úžasný svět umění propojit s neméně úžasným světem dětí, takže jsem absolvovala i pedagogický kurz. Mé první zkušenosti s prací s dětmi však sahají mnohem dále do minulosti, od roku 2000 jsem po čtyři roky vedla skupinku dětí v oddíle Woodcraft, později jsem působila jako dobrovolník například v azylovém domě Klokánek či Asistenci, o.s.. Při studiích jsem pak vedla několik kroužků pro děti (KC Zahrada, ZŠ Rychnovská, ZŠ Smolkova), workshopů (galerie Lidice, karlínské Spektrum) a výtvarných příměstských táborů, poslední dva roky i zde v Prokopáčku:-)

  Protože je mi koncept lesních školek blízký a velmi se mi tu zalíbilo, jsem moc ráda, že se od minulého září podílím na chodu Prokopáčku i jako občasný průvodce. V současnosti učím také výtvarné kroužky v DDM Slezská (v několika skupinách děti od 4 do 15 let), a donedávna jsem pracovala s dětmi od 2 do 6 let v Dětském studiu Žofka. Baví mě se stále vzdělávat a čerpat nové podněty, nejen o konkrétních činnostech s dětmi, ale i o filosofii přístupu a vzájemného vztahu. Ráda tvořím (kresba, malba, objekt, koláž, fotografie, video), cestuji a putuji a zajímám se o umění, kulturu, historii, antropologii, industriální památky, životní prostředí a spoustu dalších věcí.

„Anička“ – Anna Kleinová – průvodce dětí

   Odmaturovala jsem na Gymnáziu Budějovická na Praze 4 v roce 2012. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Etnologie (bakalářské studium) a zároveň jsem se vyučila v oboru Umělecký řezbář na Střední škole umělecké a řemeslné na Zlíchově. V současnosti studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy.

  V roce 2016 jsem pracovala 5 měsíců jako dobrovolník v dětské skupině Školička Sovička pod organizací YMCA Praha, v roce 2017 jsem také jako dobrovolník byla v mateřské škole Semínko na Toulcově dvoře. Několik pedagogických praxí jsem absolvovala v rámci mého současného studia a v roce 2017 jsem také měsíc pracovala jako záskok v MŠ Jílovská. V současné době mám kroužek Kreativní dílny na ZŠ Chmelnice pod DDM Karlín. Mým velkým koníčkem je loutkové divadlo, které hraji v Tradičním loutkovém divadle Zvoneček na Praze 4. Ráda kreslím, maluji a věnuji se dalším výtvarným činnostem, velmi ráda čtu a také chodím na výlety a výpravy do přírody, hlavně do hor.

„Zuzka“ – Zuzana Sušánková – lektorka dětí pro Letní týden s programem

   Pocházím ze Slaného. Studovala jsem gymnázium Arabská, kde jsem v roce 2014 maturovala. V současné době studuji na DAMU (Divadelní fakulta akademie múzických umění) autorskou tvorbu a pedagogiku. Od svých 15 let pomáhám ve skautu s vedením oddílů od nejmenších dětí po nejstarší. V létě se podílím na přípravě táborových programů. Jsem účastníkem dvouletého kurzu Kreativní pedagogika, který končí letos v prosinci. Ráda hraju na kytaru a zpívám, baví mě turistika (od malých výletů až po náročnější několikadenní výpravy), baví mě divadlo a ráda si čtu.

Naši externisté

„Zuzka“ – Zuzana Hykyš – lektor dětí pro Letní týden s programem

   Absolventka DAMU, herečka, lektorka Dětského divadelního studia, matka dvou dcer, babička čtyřletého vnuka, panička dvou hafanů:-). V Prokopáčku letos posedmé;-)!

„Lula“ – Lucia Paušlyová – lektorka dětí pro Letní týden s programem

   Odmala mi říkají Lula, Lulí, Lucia je pouze v občance. Říkejte mi jakkoliv, jen na tu Lucii neslyším:). Po ukončení gymnázia jsem odjela ze Slovenska na dalekou cestu za studiem a nakonec i domovem. Jsem odjakživa zvídavá, ráda objevuji a poznávám dosud nepoznané. Tohle a pozoruhodnost života mě asi dovedly ke studiu Buněčné a vývojové biologie na Přf UK v Praze. Své „objevy“ také ráda sdílím a ráda si hraji. To mě nejspíš dovedlo k tomu, abych se rozloučila se světem pod mikroskopem a šla blíž k přírodě kolem, lidem kolem, zase si více hrát. Od roku 2014 jsem se jako člen spolku Tosara podílela na víkendových volnočasových aktivitách v sociálně vyloučených lokalitách v Ralsku pro předškoláky i starší děti. Dodělala jsem si tzv. pedagogické minimum a v roce 2015 okusila učit Přírodopis na základní škole, kde jsem působila rok a půl. Od té doby objevuji se svou dcerou svět skřítků nejmenších. Od té doby také cítím, že poznávat a učit se jde venku přirozeně a nejlépe. Krom různých přístupů ke vzdělávání se zajímám i o udržitelný způsob života. S tím souvisí i moje další práce coby konzultant a auditor Mezinárodního programu Ekoškola. Jsem ráda, že jsem nyní dostala možnost hrát si a poznávat (se) spolu s Prokopáčky na tom nejlepším místě – v lese.

   Ráda čtu, obzvlášť pohádky, ne před usnutím, ale když se potřebuji probudit. Miluji cestování, spíše tu cestu než cíl. Miluji chůzi i tu švihlou s Vesnou. Ráda tvořím, přiučuji se novým řemeslům, zatím ovládám to krejčovské. Nedávno jsme s Vesnou založily postpaleo avantgardní kapelu, jejíž jméno zatím známo není, ale asi to bude něco jako Go-Go! Tak se těším na bližší setkání, třeba i na našem koncertu!:)