O nás

‚Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.

 Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

 Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol

Naše stálice

„Beata“ – Beata Vaníková, předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

   Po vystudování střední zdravotnické školy mě práce táhla vždy pouze k dětem, a tak jsem pracovala jako zdravotní sestra přes rok v Motole na dětské kardiologii, následně skoro deset let s tělesně postiženými dětmi v JÚŠ. Od začátku roku 2013 jsem se připojila k občasnému průvodcování v Prokopáčku, který jsem zároveň po roce začala vést. V té době jsem si také doplnila pedagogické vzdělání pedagogiky volného času. Od té doby jsem prošla několika kurzy, školeními a semináři týkajícími se lesní pedagogiky a lesních klubů. Jako příklad bych ráda uvedla Školka blízká přírodě, Koordinátor LMŠ a LK a společně s Aničkou absolvovaný kurz Cesta k dobré školce.

   Již několik let jsem dobrovolnou dočaskářkou pro spolek Dočasky De De, který se stará o opuštěné a týrané psy.

   Mezi moje záliby kromě Prokopáčku patří pohádky, péče o moje psy a kočky, zahradničení s prvky permakultury, sběr a zpracování bylinek, fotografování, cestování a být dočasnou tetou pro pejsky z Dočasek De De.

 

 

„Anička“ – Lenka Anna Kyselovská – zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, tvorba plánů, průvodce dětí

   Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol. Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě, ale v současnosti pracuji pouze s dětmi v LDK Prokopáček.
   Pocházím z Nového Boru, z podhůří Lužických hor, odtud také pochází můj blízký vztah k lesům a přírodě jako celku. Od dětství jsem měla možnost hrát si a učit se o světě v tamní krásné přírodě a ráda bych aby možnost prožít dětství v přírodě měli i dnešní děti.
   Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi. Hraji na kytaru a ráda s dětmi zpívám, také v tomto oboru se stále dovzdělávám pomocí menších kurzů zaměřených na muzikoterapii a zpěv u dětí. V loňském roce jsme společně s Beatkou absolvovaly kurz Cesta k dobré lesní školce. 

P1100716

„Andulka“ – Anna Kleinová – průvodce dětí

   Odmaturovala jsem na Gymnáziu Budějovická na Praze 4 v roce 2012. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Etnologie (bakalářské studium) a zároveň jsem se vyučila v oboru Umělecký řezbář na Střední škole umělecké a řemeslné na Zlíchově. Letos (2019) jsem dokončila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy.
   V roce 2016 jsem pracovala 5 měsíců jako dobrovolník v dětské skupině Školička Sovička pod organizací YMCA Praha, v roce 2017 jsem také jako dobrovolník byla v mateřské škole Semínko na Toulcově dvoře. Několik pedagogických praxí jsem absolvovala
v rámci mého bývalého studia na Pedagogické fakultě a v roce 2017 jsem také měsíc pracovala jako záskok v MŠ Jílovská. V současné době mám kroužek Kreativní dílny na ZŠ Chmelnice pod DDM Karlín. Mým velkým koníčkem je loutkové divadlo, které hraji v Tradičním loutkovém divadle Zvoneček na Praze 4. Ráda kreslím, maluji a věnuji se dalším výtvarným činnostem, velmi ráda čtu a také chodím na výlety a výpravy do přírody, hlavně do hor. 

„Štěpánka“ – Štěpánka Mokránová – průvodce dětí

   Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Rakovníku, obor Právo_Účetnictví. 15 let jsem pracovala ve finančním oddělení. Je to přesně rok, kdy jsem se rozhodla dělat to co mě baví, naplňuje a je smysluplné, radostné a hravé. Udělala jsem si zkrácený kurz chůvy a začala koncem Února 2019 pracovat v Prokopáčku. Dále pracuji občas jako chůva a mám i certifikát na sportovní masáže, kterým se věnuji už deset let. Práce s dětmi mě baví a těším se na nová dobrodružství a vzdělávání v tomto oboru.
   Mezi mé koníčky patří malování, pletení, zahradničení a vymýšlení a psaní příběhu.

„Andrejka“ – Andrea Haderková – průvodce dětí
 
   Pocházím z Prahy. V Hlubočepech jsem vyrůstala a Prokopské údolí je místem, kde jsem trávila své dětství. Na stejných kamenech a stromech, kde jsem si hrála já, můžu teď provázet děti a dělá mi to neuvěřitelnou radost.
   Je pro mě důlezitý konatakt s přírodou, skrze ni poznávám sebe a učím se o bytí v přítomnosti. 
   Toto léto (2019) jsem absolvovala Tyfloturistický tábor pro nevidomé děti jako vedoucí a tato zkušenost mě popostrčila k rozhodnutí vydat se jiným směrem. Vystudovala jsem ZČU Fakultu designu a umění a mým oborem je návrhářství oděvů. Toto řemeslo mě naučilo velké trpělivosti a nadále se mu profesně věnuji.
   Fascinuje mě dětská fantazie a ráda rozvíjím v dětech kreativitu, u studia na VŠ jsem hlídala děti a vedla výtvarné dílny.
   Mezi mé zájmy patří šití, kresba, hudba, četba a dlouhé procházky přírodou.

„Domča“ – Dominika Čermáková – průvodce dětí

   Jsem máma 5-ti letého syna Přemíka, kterého možná potkáváte s dětmi v Prokopáčku. Během mateřské dovolené a intenzivního kontaktu s dětmi jsem pochopila pro můj život důležitou věc, a to je, že jak s dětmi mluvíme a jak se k nim chováme je obrazem naší vnitřní zralosti, našich vlastních obav, zvyku a chápání sama sebe. A že se to můžu učit zlepšovat tak, abych já byla sama k sobě upřímnější a spokojenější a tím šla svému i ostatním dětem příkladem.
   Vzdělávám se v komunikaci s dětmi především podle Naomi Aldortové a její knihy „Vychováváme děti a rosteme s nimi“. 
   Minulý rok jsem si přivydělávala hlídáním malé skupinky dětí a letos když jsem začala pracovat, mi došlo, že mi ty děti chybí. A tak se dále učím a zlepšuji v Prokopáčku. 

„Barča“ – Barbora Ordošová – průvodce dětí

Do Prokopáčku jsem se dostala přes milou inzerci na ALMŠ (Asociace lesních matetřských škol), kde stálo, že se hledá nový průvodce, který věří na víly, skřítky a dobro. Bylo mi jasné, že v tomto prostředí mi bude dobře. Maturovala jsem na SOŠ pedagogické, aktuálně studuji program Sociální práce na Karlově univerzitě. Mám moc ráda práci s lidmi, prostředí mezi dětmi mě dobíjí a naplňuje. Hlavní pedagogické činnosti se věnuji v dětském oddíle Poutníci, kde zastávám funkci řadového vedoucího, zdravotníka a mám pod sebou kostymérnu. Doma mám psa a králíka a tuhle dvojku nadevše zbožňuji. Ráda šiji (zatím jen jako začátečník), výletuji (zbožňuji se prohánět na koloběžce nebo jezdit na kole) a ráda cestuji po hezkých a zajímavých místech . Mojí velkou vášní je také hudba. Pár let se snažím hrát na kytaru a od malička hraji na housle, aktuálně nejvíc se svojí kapelou Etapa.