O nás

   Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.

   Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.

   Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.

    Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol

Naše stálice

„Beata“ – Beata Vaníková, předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

   Po vystudování střední zdravotnické školy mě práce táhla vždy pouze k dětem, a tak jsem pracovala jako zdravotní sestra přes rok v Motole na dětské kardiologii, následně skoro deset let s tělesně postiženými dětmi v JÚŠ. Od začátku roku 2013 jsem se připojila k občasnému průvodcování v Prokopáčku, který jsem zároveň po roce začala vést. V té době jsem si také doplnila pedagogické vzdělání pedagogiky volného času. Od té doby jsem prošla několika kurzy, školeními a semináři týkajícími se lesní pedagogiky a lesních klubů. Jako příklad bych ráda uvedla Školka blízká přírodě, Koordinátor LMŠ a LK a společně s Aničkou absolvovaný kurz Cesta k dobré školce.

   Již několik let jsem dobrovolnou dočaskářkou pro spolek Dočasky De De, který se stará o opuštěné a týrané psy.

   Mezi moje záliby kromě Prokopáčku patří pohádky, péče o moje psy a kočky, zahradničení s prvky permakultury, sběr a zpracování bylinek, fotografování, cestování a být dočasnou tetou pro pejsky z Dočasek De De.

 

 

„Anička“ – Lenka Anna Kyselovská – zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog – v současné době na Mateřské Dovolené, správa webu, administrativa

   Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol. Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě. V Prokopáčku jsem se věnovala dětem předškolního věku 6 let. V současné době se věnuji hlavně svým dvěma synům a učím se od nich a s nimi mnoho nového a nepoznaného.              Pocházím z Nového Boru, z podhůří Lužických hor, odtud také pochází můj blízký vztah k lesům a přírodě jako celku. Od dětství jsem měla možnost hrát si a učit se o světě v tamní krásné přírodě a ráda bych aby možnost prožít dětství v přírodě měli i dnešní děti.

   Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi. Společně s Beatkou jsme absolvovaly kurz Cesta k dobré lesní školce. Hraji na kytaru a ráda s dětmi zpívám, v tomto oboru se stále dovzdělávám a od září 2022 nastupuji na 3leté víkendové studium muzikoterapie na Akademii Alternativa v Olomouci. Věřím, že v budoucnu tímto obohatím program pro děti v Prokopáčku. 

„Štěpánka“ – Štěpánka Mokránová – průvodce dětí, zástupce koordinátora a hlavní admin rezervačního systému 

 

   Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Rakovníku, obor Právo – Účetnictví. 15 let jsem pracovala ve finančním oddělení. Před třemi lety jsem si udělala kurz chůvy a nastoupila do Klubu Prokopáček. 

   Za tu dobu jsem se mnohé naučila a prošla několika semináři. Mám i certifikát na sportovní masáže, kterým se věnuji už třináct let. Práce s dětmi mě baví a cítím v tom hluboký smysl. Je to svět plný fantazie a nekonečného učení se. 

   Mezi mé koníčky dále patří malování, pletení, zahradničení a vymýšlení a psaní příběhu.

„Míša“ – Michaela Hoďovská – hlavní pedagog, průvodce dětí

   Som presvedčená o tom, že stať sa průvodkyní v MŠ mi bolo dané už do vienka, avšak musela som si k tomu sama nájsť cestu. Narodila som sa do učiteľskej rodiny a na základe viacerých mojich vrodených vlastností mnohí v mojom okolí predpokladali, že sa tiež stanem učiteľkou. Vtedajší vzdelávací systém ma však od toho skôr odradil. Po štúdiu na gymnáziu v Malackách som sa preto rozhodla ísť študovať radšej históriu a potom umenie, čo vnímam ako veľmi prínosnú skúsenosť v mojom živote, avšak naplnenie mojej životnej cesty (aspoň
čo sa profesie týka) mi to neprinieslo. Naplnenie prišlo až v momente, keď som sa v Brne, kde som v tej dobe žila, úplnou náhodou dostala do mojej “alma mater” – LMŠ Sýkorky, kde som najprv pôsobila ako kuchárka, krátko na to ako asistentka a nakoniec ako pedagožka. Dokopy som v Sýkorke prežila nádherných a veľmi obohacujúcich 8 rokov života. Keďže Sýkorka patrí k registrovaným LMŠ, potrebovala som si dorobiť pedagogické vysokoškolské štúdium, čo sa mi úspešne podarilo v máji 2022. Keďže som už v tej dobe bola rozhodnutá splniť si svoju dávnu túžbu žiť v Prahe, presne 3 dni po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky na Masarykovej univerzite v Brne som sa bola prvýkrát pozrieť do Prokopáčku a hneď som vedela, že presne na tomto mieste začína moja ďalšia životná cesta.

   Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriavam najmä na prácu s dramatikou – dramatizáciu rozprávok, (problémových) situácií z MŠ, vciťovanie sa do rolí a vnímanie prežitkov s tým spojených. Moje druhé hlavné zameranie je práce s dětmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vo svojej praxi som sa stretla s viacerými deťmi, ktoré potrebovali špeciálnejší prístup, čo bola vždy výzva, ale s nádhernými výsledkami. Stačilo zvoliť správny prístup a vhodné vzdelávacie stratégie, ktoré deti podporili v tom, aby všetkým ukázali, aké neuveriteľne skvelé a zaujímavé bytosti to sú. No a práve to je mojim hlavným cieľom – nechať deťom čo najväčší priestor k tomu, aby rozvili svoj potenciál a naučiť ich zvládať nástrahy tohto sveta 🙂 

„Barča“ – Barbora Ordošová – průvodce dětí

   Do Prokopáčku jsem se dostala přes milou inzerci na ALMŠ (Asociace lesních matetřských škol), kde stálo, že se hledá nový průvodce, který věří na víly, skřítky a dobro. Bylo mi jasné, že v tomto prostředí mi bude dobře.
   Maturovala jsem na SOŠ pedagogické, aktuálně studuji program Sociální práce na Karlově univerzitě. Mám moc ráda práci s lidmi, prostředí mezi dětmi mě dobíjí a naplňuje. Hlavní pedagogické činnosti se věnuji v dětském oddíle Poutníci, kde zastávám funkci řadového vedoucího, zdravotníka a mám pod sebou kostymérnu.
   Doma mám psa a králíka a tuhle dvojku nadevše zbožňuji. Ráda šiji (zatím jen jako začátečník), výletuji (zbožňuji se prohánět na koloběžce nebo jezdit na kole) a ráda cestuji po hezkých a zajímavých místech . Mojí velkou vášní je také hudba. Pár let se snažím hrát na kytaru a od malička hraji na housle, aktuálně nejvíc se svojí kapelou Etapa.

„Andrejka“ – Andrea Haderková – průvodce dětí

   Pocházím z Prahy. V Hlubočepech jsem vyrůstala a Prokopské údolí je místem, kde jsem trávila své dětství. Na stejných místech, kde jsem si hrála já, můžu teď provázet děti a dělá mi to neuvěřitelnou radost.
   Je pro mě důležitý kontakt s přírodou, skrze ni poznávám sebe a učím se o bytí v přítomnosti. 
   V létě 2019 jsem absolvovala Tyfloturistický tábor pro nevidomé děti jako vedoucí a tato zkušenost mě popostrčila k rozhodnutí vydat se směrem k průvodcování dětí v přírodě. Do Prokopáčku jsem nastoupila v zimě (2019) a prošla jsem si s dětmi už všemi ročními obdobími. 
   V rámci vzdělávání jsem absolvovala Letní školu pro pedagogy, kurz pro průvodce lesních klubů, kurz Rytmus dne a spánek dětí, kurz Přínosného rizika v přírodě a kurz První pomoci pro děti.
   Vystudovala jsem ZČU Fakultu designu a umění a mým oborem je návrhářství oděvů. Toto řemeslo mě naučilo velké trpělivosti a nadále se mu profesně věnuji. Mezi mé zájmy patří šití, kresba, hudba, četba a dlouhé procházky přírodou.
 

Naši externisté