Rozpis příspěvků na provoz pro BLD 2021

Rozpis příspěvků na BLD 2021

Rozpis příspěvků a informace na Běžnou letní docházku roku 2021 (dále jen BLD) v Lesním dětském klubu Prokopáček (dále jen Klub)

 

Výše příspěvku:

Ø  Jeden den BLD pro Prokopáčky: 470,-  

Ø  Jeden den BLD pro ostatní děti: 490,-

V ceně není započítaný oběd.

Cena oběda:

Ø  Cena jednoho oběda bude doplněna (cca 55,- – 60,-Kč).

Obědy se hradí v hotovosti první den Běžné letní docházky na všechny dny, kdy je dítko přihlášeno k BDL. Obědy nelze odhlásit.

Platby:

Platbu za dny BDL je třeba zaslat na účet Klubu a to tak, aby nejpozději do 30.6.2021 byl připsán na účet. Číslo účtu – 2842741349/0800do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte + Běžná letní docházka a uvést přiřazený VS.

 

  1. Prokopáčci jsou děti, kteří navštěvují Lesní dětský klub Prokopáček během školkového roku 2020/2021.
  2. Ostatní děti jsou děti, které nenavštěvují Lesní dětský klub Prokopáček během školkového roku 2020/2021