Rozpis příspěvků na provoz 21/22

 

Výpis rozpisu příspěvků na provoz pro školní rok 2021/2022 platný od 1. února 2022 do 30. června 2022 v Lesním Dětském Klubu Prokopáček (dále Klub Prokopáček)

 

Výše příspěvků na provoz, den navíc, odchodného a třídního fondu:

Ø  2 dny – 4550,- Kč / den navíc 540,- Kč / odchodné z klubovny 180,-

Ø  3 dny – 5650,- Kč / den navíc 450,- Kč / odchodné z klubovny 260,-

Ø  4 dny – 6750,- Kč / den navíc 430,- Kč / odchodné z klubovny 340,-

Ø  5 dní – 7850,- Kč / odchodné z klubovny 420,-

Ø  Třídní fond – 1x za pololetí 400,- / dítě

Ø  Jednorázové odchodné – 25,- / dítě / den

 

·         Výše příspěvku platí po přihlášení dítěte k pravidelné docházce do Klubu Prokopáček.

·         Příspěvek je za jeden kalendářní měsíc.

·         Příspěvek na provoz na září školního roku 2021/2022 je třeba uhradit ihned po oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček, nejpozději do 14 dnů od oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček. V případě neuhrazení příspěvku, nebude dítě k docházce do Klubu Prokopáček zapsáno.

·         Při nástupu dítěte do Klubu Prokopáček během šk. roku je třeba uhradit příspěvek ihned po oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček, nejpozději do 3 dnů od oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček.

 

Slevy příspěvků na provoz:

 

Sourozenecká sleva:

 

Ø  Sourozenecká sleva je 10% – jedno dítě (starší sourozenec) platí plnou výši příspěvku na provoz, druhý sourozenec platí příspěvek o 10% nižší výši příspěvku na provoz.

 

Sleva za řádně omluvenou absenci:

 

Ø  za 1 týden řádně omluvené absence – 10% (platí v případě jakékoliv docházky v 5 pracovních dnech po sobě jdoucích, v případě, že se tato absence opakuje vícekrát během jednoho kalendářního měsíce, lze uplatnit slevu jako za „2– 3 týdny absence“)

Ø  za 2 – 3 týdny řádně omluvené absence – 20 % (platí v případě jakékoliv docházky v 10 – 15 pracovních dnech po sobě jdoucích)

Ø  za 4 týdny řádně omluvené absence – 50% (platí v případě jakékoliv docházky ve 20 pracovních dnech po sobě jdoucích)

 

Obědy:

·         Cena oběda na první pololetí školního roku 2021/2022 je 55,- / dítko / oběd.

·         Od 1.2.2022 je cena oběda 63,- Kč / dítko /oběd.

·         Oběd není součástí příspěvku na provoz.

 

Podrobný rozpis příspěvků na provoz obdrží zákonný zástupce po přihlášení dítěte do Klubu Prokopáček.

 

Dne 27.4.2021 v Praze

 

Zpracovala: Beata Vaníková, Koordinátor Klubu Prokopáček