Rozpis příspěvků na provoz 22/23

 

Výpis rozpisu příspěvků na provoz pro školní rok 2022/2023 platný od 1. Září 2022 do 30. Ledna 2023 v Lesním Dětském Klubu Prokopáček (dále Klub Prokopáček)

                                                                                      

Výše příspěvků na provoz, den navíc, odchodné, třídní fond a jednorázové odchodné:

·                     2 dny – 4800,- Kč / den navíc 540,- Kč / odchodné z klubovny 180,-

·                     3 dny – 5950,- Kč / den navíc 480,- Kč / odchodné z klubovny 260,-

·                     4 dny – 7100,- Kč / den navíc 460,- Kč / odchodné z klubovny 340,-

·                     5 dní – 8250,- Kč / odchodné z klubovny 420,-

·                     Třídní fond – 1x za školní rok 900,- Kč / dítě; při nástupu dítěte až v II. pololetí školního roku je platba snížena na 500,- Kč / dítě

·                     Jednorázové odchodné – 25,- / dítě / den

 

·         Výše příspěvku platí po přihlášení dítěte k pravidelné docházce do Klubu Prokopáček.

·         Příspěvek je za jeden kalendářní měsíc.

·         Příspěvek se hradí na č. účtu Klubu Prokopáček 2842741349/0800.

·         Příspěvek na provoz na září školního roku 2022/2023 je třeba uhradit ihned po oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček, nejpozději do 14 dnů od oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček. V případě neuhrazení příspěvku, nebude dítě k docházce do Klubu Prokopáček zapsáno.

·         Při nástupu dítěte do Klubu Prokopáček během šk. roku je třeba uhradit příspěvek ihned po oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček, nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček.

 

Slevy příspěvků na provoz:

Sourozenecká sleva:

·         Sourozenecká sleva je 10% – jedno dítě (starší sourozenec) platí plnou výši příspěvku na provoz, druhý sourozenec platí příspěvek o 10% nižší výši příspěvku na provoz.

V případě čtyřdenní a pětidenní docházky je možná Sleva za řádně omluvenou absenci:

·         za 1 týden řádně omluvené absence – 10% (platí v případě jakékoliv docházky v 5 pracovních dnech po sobě jdoucích, v případě, že se tato absence opakuje vícekrát během jednoho kalendářního měsíce, lze uplatnit slevu jako za „2– 3 týdny absence“)

·         za 2 – 3 týdny řádně omluvené absence – 20 % (platí v případě jakékoliv docházky v 10 – 15 pracovních dnech po sobě jdoucích)

·         za 4 týdny řádně omluvené absence – 50% (platí v případě jakékoliv docházky ve 20 pracovních dnech po sobě jdoucích

 

Obědy:

•          Cena oběda na první pololetí školního roku 2022/2023 je 70,- / dítko / oběd.

•          Oběd není součástí příspěvku na provoz.

 

Podrobný rozpis příspěvků na provoz obdrží zákonný zástupce po přihlášení dítěte do Klubu Prokopáček.

 

Dne 30.8.2022 v Praze

 

 

Zpracovala: Beata Vaníková, koordinátor Klubu Prokopáček                                                                                    Č:D/ 2.1.b_22     

Dokument nabývá platnosti dne: 30.8.2022