Rozpis příspěvků na provoz 22/23

Výpis rozpisu příspěvků na provoz pro školní rok 2022/2023 platný od 1. Února 2023 do 30. Června 2023 v Lesním Dětském Klubu Prokopáček (dále Klub Prokopáček)

                                                             

Výše příspěvků na provoz, den navíc, odchodné, třídní fond a jednorázové odchodné

·                   2 dny – 5000,- Kč / den navíc 580,- Kč / odchodné z klubovny 200,-

·                   3 dny – 6250,- Kč / den navíc 520,- Kč / odchodné z klubovny 280,-

·                   4 dny – 7500,- Kč / den navíc 500,- Kč / odchodné z klubovny 360,-

·                   5 dní – 8750,- Kč / odchodné z klubovny 440,-

·                   Třídní fond – 1x za školní rok 900,- Kč / dítě; při nástupu dítěte až v II. pololetí školního roku je platba snížena na 500,- Kč / dítě

·                   Jednorázové odchodné – 30,- / dítě / den

 

·       Výše příspěvku platí po přihlášení dítěte k pravidelné docházce do Klubu Prokopáček.

·       Příspěvek je za jeden kalendářní měsíc.

·       Příspěvek se hradí na č. účtu Klubu Prokopáček 2842741349/0800.

·        Příspěvek na provoz na školní roku 2023/2024 je třeba uhradit ihned po oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček, nejpozději do 14 dnů od oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček. V případě neuhrazení příspěvku, nebude dítě k docházce do Klubu Prokopáček zapsáno. Přihlášky na šk. rok 2023/2024 budou zákonným zástupcům zaslány během měsíce března / května 2023.

·        Při nástupu dítěte do Klubu Prokopáček během šk. roku je třeba uhradit příspěvek ihned po oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček, nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení o přijetí dítěte do Klubu Prokopáček.

 

 

Slevy příspěvků na provoz:

Sourozenecká sleva:

·       Sourozenecká sleva je 10% – jedno dítě (starší sourozenec) platí plnou výši příspěvku na provoz, druhý sourozenec platí příspěvek o 10% nižší výši příspěvku na provoz.

V případě čtyřdenní a pětidenní docházky je možná Sleva za řádně omluvenou absenci:

·       za 1 týden řádně omluvené absence – 10% (platí v případě jakékoliv docházky v 5 pracovních dnech po sobě jdoucích, v případě, že se tato absence opakuje vícekrát během jednoho kalendářního měsíce, lze uplatnit slevu jako za „2– 3 týdny absence“)

·       za 2 – 3 týdny řádně omluvené absence – 20 % (platí v případě jakékoliv docházky v 10 – 15 pracovních dnech po sobě jdoucích)

·       za 4 týdny řádně omluvené absence – 50% (platí v případě jakékoliv docházky ve 20 pracovních dnech po sobě jdoucích

 

 

Obědy:

·       Oběd není součástí příspěvku na provoz.

·        Cena oběda se odvíjí od dodavatele obědů. Nyní je cena oběda 72,- / dítko / oběd + poplatek za dopravu.

 

Podrobný rozpis příspěvků na provoz obdrží zákonný zástupce při přihlášení dítěte do Klubu Prokopáček.

 

Dne 6.1.2023 v Praze

 

 

Zpracovala: Beata Vaníková, koordinátor Klubu Prokopáček                                                                                    Č:D/ 2.1.b_22     

Dokument nabývá platnosti dne: 30.8.2022

Aktualizováno: 6.1.2023