Rozpis příspěvků na provoz 20/21

 

Výpis Rozpisu příspěvků na provoz pro školní rok 2020/2021 platný od 1. února 2021 do 30. června 2021

Výše příspěvku platí pro přihlášení dítěte k pravidelné docházce.

Příspěvek je za jeden kalendářní měsíc.

V případě, že je dítě pravidelně odváděno průvodci na vlak z klubu (mimo nahlášených akcí klubu), připočítává se k výši příspěvku měsíční poplatek za tuto nadstandardní službu, který se připočítává k výši měsíčního příspěvku na provoz.

2dny – 4400,- Kč / den navíc 525,- Kč / odchodné z klubovny 180,-

3 dny – 5500,- Kč / den navíc 440,- Kč / odchodné z klubovny 260,-

4 dny – 6600,- Kč / den navíc 400,- Kč / odchodné z klubovny 340,-

5 dní – 7700,- Kč / odchodné z klubovny 420,-

Jednorázový odchod na vlak je zpoplatněn cenou 25,-Kč, jednorázové odchody na vlak zaznamenají zákonní zástupci do tabulky k tomu určené. Poplatek za jednorázové odchody posílají zákonní zástupci spolu s příspěvkem na provoz v následujícím měsíci.

Den navíc je den, kdy je dítko přihlášeno na další den mimo svojí obvykle nahlášenou docházku

Sourozenecká sleva je 20% – jedno dítě (starší sourozenec) platí plnou výši příspěvku na provoz, sourozenec platí příspěvek o 20% nižší.

Při ohlášené a omluvené absenci dětí do 19 hodin předešlého dne započaté absence je snížena platba na následující měsíc, sleva je počítána z příspěvku na provoz z měsíce, ve kterém absence započala:

za 1 týden absence – 10% (platí v případě jakékoliv docházky v 5 pracovních dnech po sobě jdoucích, v případě, že se tato absence opakuje vícekrát během jednoho kalendářního měsíce, lze uplatnit slevu jako za „2 týdny absence a déle“)

za 2 – 3 týdny absence – 20 % (platí v případě jakékoliv docházky v 10- 15 pracovních dnech po sobě jdoucích)

za 4 týdny absence – 50% (platí v případě jakékoliv docházky ve 4 týdnech po sobě jdoucích)

V případě absence po dobu 4 týdnů po sobě jdoucích je nutné uhradit příspěvek s možností uplatnění slevy 50%, v případě delší/pokračující absence než 4 týdny po sobě jdoucí je po uhrazení příspěvku možné opět využít slevu na další příspěvek na provoz dle délky absence.

Pokud je dítko z docházky řádně odhlášeno a již nechce dochodit poslední měsíc docházky, je možné na tento měsíc uplatnit 50% slevu předem.

1x za pololetí je třeba uhradit příspěvek do Třídního fondu (bude využit na drobné nákupy, každoroční rekonstrukci a na drobné opravy) – a to ve výši 300,- Kč/dítě. Příspěvek je nevratný.

 

Podrobnější informace Vám budou zaslány po přihlášení dítěte k docházce do klubu