Provozní řád BLD 2021

Provozní řád BLD 2021

PROVOZNÍ ŘÁD K BĚŽNÉ LETNÍ DOCHÁZCE (dále BLD) V ROCE 2021 V LESNÍM DĚTSKÉM KLUBU PROKOPÁČEK (dále Klub)

Předávání dětí ráno

Ranní předávání dětí je možné cca v 8:40 na Nádraží Smíchov přímo na nástupišti vlaku S6. Ze zastávky Nádraží Smíchov odjíždíme vlakem v 8:46 do zastávky Nádraží Hlubočepy. Doba předání může být změněna podle aktuálního jízdního řádu vlaku. V případě zrušení vlakového spojení do zastávky Hlubočepy může být změněno místo a upraven čas předání dětí dle možností dopravy. V takovém případě obvykle využíváme autobusovou dopravu ze zastávky Na Knížecí v cca 8:30.

Děti je možné předat také přímo v Prokopském údolí a to za Pražským semmeringem „ u tunýlku“ v cca 9 hodin či na louce naproti naší klubovně v cca 9:15. Pozdější předávání dětí není možné.

Ranní předávání dětí může být změněno v případě výletů mimo okolí klubovny Klubu.

Průvodci přijímají pouze viditelně zdravé děti, které jsou připraveny na program v přírodě (vybavení dětí níže).

Předávání dětí odpoledne

Vyzvedávání dětí je možné před obědem cca v 12:15 – 12:30 u klubovny či zahrádky Klubu, eventuálně cestou ke klubovně či na zahrádku. V případě vyzvedávání dítka před obědem je potřeba ráno tuto skutečnost oznámit průvodci.

Vyzvedávání dětí je dále možné po obědě cca v 13:15 – 13:30 v klubovně či zahrádce Klubu. V případě vyzvedávání dítka po obědem je potřeba ráno tuto skutečnost oznámit průvodci.

Vyzvedávání dětí odpoledne je možné v době od 15:00 do 15:40 na zahrádce Klubu, případně v klubovně.

Dále je možné děti vyzvednout na nádraží Smíchov přímo na nástupišti vlaku S6 v 16:10. Ze zastávky Hlubočepy odjíždíme spojem vlaku v 16:07. Doba předání může být změněna podle aktuálního jízdního řádu vlaku. V případě zrušení vlakového spojení do zastávky Hlubočepy může být změněno místo a upraven čas předání dětí dle možností dopravy. V takovém případě obvykle využíváme autobusovou dopravu do zastávky Na Knížecí, v případě takovéto změny bude doprava upřesněna.

Odpolední předávání dětí může být změněno v případě výletů mimo okolí klubovny Klubu.

V případě, že si zákonný zástupce potřebuje dítko vyzvednout v jiném než v běžném čase předávání dětí, domluví se na této skutečnosti ráno s průvodcem. V případě, že by tento čas měl být dříve než před příchodem na oběd, zákonný zástupce si sám vyhledá skupinu dětí k vyzvednutí dítka.

Cestování vlakem

V případě, že je dítě starší 6 let, je vybaveno platným jízdním dokladem na cestu tam i zpět již ráno při předávání průvodcům. Jízdní doklady zajišťuje zákonný zástupce dítěte.

Kapacita BLD

Kapacita je 16 dětí / den.

Minimální kapacita jsou 4 děti / den.

Se skupinou 5 a více dětí budou vždy dva průvodci.

V případě 4 dětí bude se skupinou jeden průvodce na celý den a druhý průvodce na část dne.

Stravování na BLD

Dopolední a odpolední svačinu zajišťují zákonní zástupci dítěte. Na odpolední svačinu je třeba připravit takové jídlo, které nepodléhá zkáze při vyšších venkovních teplotách (například ovoce, zeleninu, bábovku, zdravou tyčinku,…).

Klub zajišťuje obědy, vždy pouze hlavní jídlo. Obědy jsou veganské nebo vegetariánské a vhodné pro děti.

Obědy převážně odebíráme od Jídelny kuchařek bez domova.

Není výjimkou, že si obědy připravujeme i přímo s dětmi v kotlíku na ohni.

Děti mohou mít i obědy z domova, v takovém případě je potřeba, aby byly obědy v termonádobě, která spolehlivě udrží teplotu minimálně 60° C do doby oběda. V případě celodenního výletu si děti oběd ponesou samy v batohu, doporučujeme tedy v takovém případě spíše oběd studený.

Dítě je vždy z domova vybaveno miskou/talířkem na oběd + příborem + vhodným sáčkem na uchování špinavé misky po obědě. Vše je čitelně podepsané.

Na pitný režim dohlíží průvodci. Dítko je vybaveno láhví na pití z domova. Přes den je dětem doplněna pitná voda.

Platby

Příspěvek na provoz na BLD je hrazen dle Rozpisu příspěvků na provoz na Běžnou letní docházku v řádném termínu s přiděleným var. symbolem. Do poznámky je napsáno jméno dítěte a „BLD“ .

Obědy se platí v hotovosti v první den nástupu na BLD na všechny dny přihlášené k BLD. Obědy nelze již odhlásit. Cena oběda bude upřesněna.

Absence

Pokud se nemůže dítě BLD zúčastnit, je možné poslat za dítě náhradníka z řad dětí z Klubu. Je nutné o této skutečnosti informovat hlavního koordinátora Klubu či případně zastupujícím zaměstnancem Klubu (Zástupce koordinátora nebo Hlavní pedagog Klubu) a to do 17 hodin předešlého dne na e-mailu Klubu a domluvit se na postupu.

Další možnost je vybrat si náhradu v jiném termínu BLD, pokud to kapacita Klubu umožní. Ohledně náhradních termínů je nutné se minimálně 24 hodin před dnem docházky domluvit s hlavním koordinátorem Klubu, případně zastupujícím zaměstnancem Klubu (Zástupce koordinátora nebo Hlavní pedagog Klubu).

Pokud si dítko nevybere náhradní termín ani nepošle náhradníka v možných termínech během BLD, příspěvek za BLD propadá ve prospěch klubu.

 

V případě, že dítko je potřeba na některý den omluvit, zašle zákonný zástupce na e-mail Klubu informaci o omluvě nejpozději do 17 hodin předešlého dne.

V případě ranní omluvy využije služební telefon Klubu.

 

Vybavení dětí na BLD

Dítě je vybaveno vhodným oblečením a obuví do přírody úměrně počasí.

Dítě má vhodný podepsaný batůžek, doporučujeme s prsními pásy.

Obsah batůžku: svačina v podepsané krabičce, nejlépe bez zbytečných obalů, láhev s pitím, podepsané náhradní oblečení, podepsaná pláštěnka, podepsaný podsedák, podepsaná miska/talíř na oběd, podepsaný příbor, podepsaný vhodný sáček na uložení špinavé misky po obědě, kapesník 3x, podepsaný ručníček po umytí rukou venku ve vhodném podepsaném sáčku na uložení.

Dítko je ráno při předání průvodci již ošetřeno opalovacím krémem a repelentem. Pokud si přeje zákonný zástupce, aby dítko mělo u sebe k opětovnému použití repelent či opalovací krém, předá tuto informaci průvodci, či mu předá rovnou podepsaný repetent a podepsaný opalovací krém.

V případě, že jsme v klubovně, hodí se mít přezůvky.

Veškeré vybavení dětí je nutné viditelně a čitelně podepsat.

UPOZORNĚNÍ pro zákonné zástupce dítěte: S ohledem na častý pobyt v lese se oblečení může zašpinit, natrhnout apod. Je třeba si tuto skutečnost uvědomit a oblečení tomuto faktu přizpůsobit. Klub nenese odpovědnost za zašpiněné či poničené oblečení.

 

Průběh dne

Ráno začínáme svačinkou, následně pokračuje komunitním kruhem, kde se seznámíme s programem a představíme se.

Dopolední program

Oběd

Odpočinek

Odpolední program a svačina

Příprava na odchod domů

Výlety

Výlety celodenní jsou předem nahlášeny zákonným zástupcům společně s informací o místě setkání ráno a o místě předání dětí odpoledne.

Výlety půldenní jsou předem nahlášeny zákonným zástupcům pouze v případě, že by mělo dojít k jinému předávání dětí či změně průběhu dne.

Děti a nemoci

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podat informace o zdravotním stavu dítěte, jeho alergiích (na jídlo, na bodnutí hmyzem apod.), užívaných lécích, dávkování léků či o okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině).

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete příznaky infekčního onemocnění, nachlazení, či nemoci, zejména zvýšená teplota, kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), bolest v uchu, bolest v oblasti břicha, bolest při močení, vši, roupy do vymizení příznaků.

Pracovníci Klubu mohou odmítnout dítě přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.).

Pokud se objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění během pobytu v Klubu, bude zákonný zástupce dítěte telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte (maximálně do 1 hodiny od předání informace; v době epidemie Covid-19 se doba vyzvednutí řídí Metodickými pokyny v době pandemie Koronaviru Klubu Prokopáček). V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a zákonný zástupce dítěte bude okamžitě telefonicky informován.

Pokud bude mít dítě klíště, bude po zjištění v co možná nejkratší době vyndáno průvodcem a rána poté ošetřena desinfekcí. Tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci.

V době epidemie Covid-19 se tento odstavec řídí v některých bodech Metodickými pokyny v době pandemie Koronaviru Klubu Prokopáček, o kterých zákonné zástupce koordinátor Klubu Prokopáček včas informuje e-mailem.

 

Vybavenost zázemí Klubu:

 

V zázemí Klubu je zdroj pitné vody.

Je zde k dispozici lékárna, která obsahuje toto:

o   desinfekce na ruce

o   pinzeta

o   sterilní čtverce

o   nesterilní rouška

o   obinadlo

o   stahovací obinadlo

o   náplasti

o   leukoplast

o   betadine desinfekce

o   bylinný gel po bodnutí hmyzem

o   rukavice

o   omnifix (na mašličky + nůžky)

o   tee tree oil

o   Bezkontaktní teploměr

Pravidla pro pobyt na zahrádce:

          pokud si chci něco půjčit z domečku, požádám průvodce, zda by mi to podal k zapůjčení,

          zapůjčené věci před odchodem vrátím,

          v blátivé kuchyňce a kolem ní udržuji pořádek, abychom si v ní mohli hrát i příště,

          odpadky vyhodím do pytle na odpadky, pokud není, zeptám se průvodce,

          Stoly využívám na jídlo či tvoření, ne na sezení / lezení,

          Pokud chci něco stěhovat (kameny, prkna,…), zeptám se průvodce, zda je to možné.

Pravidla pro chování v lese jsou tato:

          v lese se chovám tak, abych tím nerušil přirozený chod lesa, hru nebo činnost někoho jiného,

          čekám na smluveném místě,

          pokud jsem volán jménem, odpovím,

          odpadky házím do koše, nebo je odnáším zpět v batůžku, po domluvě s průvodcem mohu odpadky v lese nalezené v pytli odnést z lesa do koše, pokud najdu střep, poprosím o jeho sběr průvodce,

          živé tvory, kteří přímo neohrožují můj život nebo zdraví, nechávám naživu,

          chovám se ohleduplně ke všem formám života – stromům, mechovým porostům, květinám apod.,

          zůstávám na dohled průvodce,

          bez dovolení průvodce nejím žádné plody lesa, nic v lese nalezeného,

          pravidlo klacek: klacek zvedám pod úroveň očí ostatních dětí, při hře dávám pozor, abych neohrozil ostatní děti, sebe ani průvodce, s klackem běhám pouze v rámci domluvené hry, klacek může sloužit ke hře, či jako nástroj, nikoliv zbraň, pokud se nejedná o řízenou hru, tak s klackem mířím k zemi,

          při svačině neběhám, ale sedím, pokud mi rodiče nedopatřením dají k svačině bonbony, žvýkačky, lízátko – nechám si ho na odpoledne, až si mě rodiče převezmou,

          houby zkoumám jen pohledem,

          dotýkám se pouze živočichů, kteří neublíží mě ani já jim,

          držím se pouze pracovníků Klubu, nikdy a nikam neodcházím s cizími, ani pro mě známými lidmi,

          mohu lézt na skálu či strom, do domluvené výše, kam vylezu, odtamtud také slezu,

          v případě, že jdu podél silnice, jdu při kraji, pokud se nedomluvíme s průvodcem na jiném opatření. V případě, že je nutné přejít silnici, zastavím se, počkám na všechny ostatní, rozhlédnu se a přecházím až na pokyn průvodce. Pokud jdeme po chodníku, zastavím se vždy na konci chodníku, počkám na všechny ostatní, rozhlédnu se a přecházím až na pokyn průvodce,

          v případě, že jde kolem pes či je pes s průvodcem v klubu, na jeho pohlazení se domluvím s průvodcem a majitelem psa,

          do kaluží můžu pouze v případě, že mám na nohou holínky a pogumované oblečení.

Hračky z domova:

Hračky nechávám doma a do Klubu je nenosím. Příroda, louka a les nám dávají mnoho možností ke hře. Pokud si dítko hračku vezme bez svolení zákonného zástupce, klub za ní nezodpovídá a může se stát, že si ji průvodce uschová do konce programu u sebe. Jako vhodná náhrada hračky je vědecká pomůcka (lupa, vhodná knížka k programu dne…).

Pravidla pro zákonné zástupce dětí:

Zákonný zástupce, případně osoba, která dítě doprovází, respektuje otevírací dobu klubu a předávání dětí dle odstavce Předávání dětí.

Při předání dítě nemá v puse žvýkačku, nehledě na to, že by ji mohlo spolknout a přivodit si zdravotní problémy, pokud ji vyplivne, ohrožuje tím jiné živočišné druhy. Žvýkačky, bonbony a lízátka prosím nechejte na odpoledne po skočení provozní doby Klubu. Do Klubu se jako svačina rozhodně nehodí.

Pokud má s sebou dítě v batůžku sladkost ke svačině, má ji pouze pro vlastní potřebu, pokud není domluveno se zákonnými zástupci ostatních dětí (jedná se o bonbonky, lízátka a jiné zdroje cukru, pokud má dítě narozeniny a přinese koláč na rozdělení se s kamarády, je to v pořádku, rozhodně vždy raději uvítáme nějakou zdravou „sladkost“, prosíme o ohled na děti, které mají alergie).

 

Zákonný zástupce (ani jiná osoba, která dítě doprovází) nekouří v přítomnosti ostatních dětí .

Informace mohou být pozměněny vzhledem k plánovanému omezení dopravy či aktuální epidemiologické situaci.

Zákonným zástupcům budou včas zaslány metodické pokyny Klubu v době pandemie.

Zpracovala a sepsala: Beata Vaníková, koordinátor Lesního dětského klubu Prokopáček