Dětské WC – použití, vyprazdňování

Použití dětského wc a jeho vyprazdňování

Každý nový průvodce je proškolen, jak se s dětským wc zachází. 
Děti je třeba proškolit, že do dětského wc nepatří toaletní papír, ten patří do koše u dětského wc.
Koš je pravidelně vynášen a desinfikován průvodcem.
Každodenní desinfekci a čištění wc zajišťují průvodci.
Desinfekce je zajišťována přípravky Bio – D, eventuálně Sanitol, v době pandemie i desinfekcí Anticovid.
Každodenně je podlaha wc vytírána za použití desinfekce.
Vyprazdňování wc je zajišťováno pravidelně dle instrukcí získaných při zaškolení průvodců. 
Obsah odpadní nádoby je vyprázdněn do běžného wc napojeného na odpadní řád.
Po vyprázdnění odpadní nádoby je odpadní nádoba vydesinfikována. 
Před prázdninami probíhá vyprázdnění všech nádob a desinfekce vnitřku odpadních nádob. 
Po vyprázdnění odpadní nádoby je nasazena vrchní splachovací nádoba stejným způsobem, jako byla sundána (je potřeba, aby zaklapla a držely obě nádoby pohromadě).
Po vyprázdnění odpadní nádoby je třeba doplnit příslušnou tekutinu do odpadní nádrže pro chemická wc + vodu dle návodu na tekutině do odpadní nádoby. 
Tekutiny doplňujeme otvorem do odpadní nádrže po otevření wc po nasazení splachovací nádoby (nikoliv dle návodu k wc).
V případě, že není ve splachovací nádobě již tekutina, je třeba ji doplnit dle návodu na příslušné tekutině do splachovací nádrže + vodu dle návodu na tekutině do splachovací nádrže.
Tekutiny do splachovací nádrže doplňujeme otvorem k tomu určeným (je to víčko nahoře na druhé straně, než je splachovací tlačítko).
Všechny naše wc mají obsah odpadní nádoby 21 l.
Všechny naše wc mají obsah splachovací nádoby 15 l.
Dle tohoto obsahu spočítám, kolik je třeba doplnit příslušné tekutiny a vody. 
Po vylévání wc desinfikujeme vše, co přišlo s wc do styku, tak též provedeme řádný úklid a desinfekci běžného wc napojeného na odpadní řád a jeho okolí (podlaha, splachovátko, kliky u dveří).
Vyprázdnění wc zaznamenáme v checklistu. 
V souborech naleznete originální návod na používání a vyprazdňování wc.