Den otevřené branky a charitativní bazárek

POZOR DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek, (Covid pass, popř. písemné potvrzení): 21 dní po první dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testováni. Po prodělání nemoci covid-19 platí imunita 180 dní. Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno. Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.