Příspěvek na provoz

Rozpis příspěvků na provoz platný od 1. února 2019 do 30. června 2019

Výše příspěvku platí pro přihlášení dítěte k pravidelné docházce.

Příspěvek je za jeden kalendářní měsíc.

V případě prázdnin a státního svátku zůstává výše příspěvku stejná.

V době prázdnin a svátků nelze uplatnit slevu na provoz. Tedy i v případě absence před/po prázdninách, st. svátku nelze prázdniny (st. svátek) přičíst k absenci.

Ve výši příspěvku není zahrnut oběd.

Číslo účtu – 2842741349/0800 – do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte a měsíc, za který příspěvek na provoz hradíte

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ JE NUTNÉ HRADIT DO 25. DNE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE.

Pokud Příspěvek na provoz nebude připsán na účet Klubu Prokopáček do posledního dne předchozího měsíce, je zákonný zástupce povinen navíc uhradit pokutu ve výši 100,- Kč v hotovosti. Toto neplatí v případě onemocnění a individuální domluvy s vedením Klubu Prokopáček.

2dny – 3600,- Kč / den navíc 450,- Kč

3 dny – 4700,- Kč / den navíc 400,- Kč

4 dny – 5800,- Kč / den navíc 370,- Kč

5 dní – 6900,- Kč

Den navíc je den, kdy je dítko přihlášeno na další den mimo svojí obvykle nahlášenou docházku. Ve výši příspěvku dne navíc není započítaný oběd.

Sourozenecká sleva je 20% – jedno dítě platí plnou výši příspěvku na provoz, sourozenec platí příspěvek o 20% nižší. Sleva se ve všech případech odečítá z plné sazby příspěvku na provoz.

Odhlášení dítěte je třeba nahlásit minimálně jeden kalendářní měsíc před ukončením docházky.

Snížení počtu dnů docházky je třeba nahlásit minimálně jeden kalendářní měsíc před změnou docházky.

Při ohlášené a omluvené absenci dětí do 19 hodin předešlého dne započaté absence je snížena platba na následující měsíc, sleva je počítána z měsíce, ve kterém absence započala:

za 1 týden absence – 10% (platí v případě jakékoliv docházky v 5 pracovních dnech po sobě jdoucích, v případě, že se tato absence opakuje vícekrát během jednoho kalendářního měsíce, lze uplatnit slevu jako za „2 týdny absence a déle“)

za 2 týdny absence a déle – 20% (platí v případě jakékoliv docházky v 10 pracovních dnech po sobě jdoucích)

za 1 měsíc absence – 50% (platí v případě jakékoliv docházky ve 4 týdnech po sobě jdoucích)

déle než jeden měsíc – individuální domluva

Pokud je dítko z docházky řádně odhlášeno a již nechce dochodit poslední měsíc docházky, je možné na tento měsíc uplatnit 50% slevu předem.

Sleva na příspěvku na provoz se počítá z absence, která již byla ukončena, a dítě nastoupilo zpět k docházce. Pokud by kvůli nastalé situaci mělo dojít ke zpoždění odeslání příspěvku na provoz, prosím kontaktujte vedení klubu.

V případě řádně omluvené absence v posledním měsíci školního roku, má dítko nárok na slevu dle Rozpisu příspěvků na provoz v měsíci červenci nebo srpnu na běžnou letní docházku. Pokud si ji nevybere, je možné slevu uplatnit nejpozději na platbu běžné docházky pro září 2019.

V případě neuplatnění slevy v následujícím měsíci po ukončení absence (toto neplatí pro poslední měsíc školního roku), sleva propadá ve prospěch klubu.

Slevy si hlídají sami rodiče, v případě nejasností kontaktují vedení klubu.

V případě uplatňované slevy při platbě příspěvku na provoz, je třeba do předmětu platby napsat, že je uplatňována sleva na příspěvku.

1x za pololetí je třeba uhradit příspěvek do Třídního fondu (bude využit na drobné nákupy, každoroční rekonstrukci a na drobné opravy) – a to ve výši 250,- Kč/dítě. Příspěvek se hradí vždy na začátku pololetí spolu s prvním hrazeným Příspěvkem na provoz v pololetí. V případě nástupu v průběhu školního roku, se první příspěvek do fondu hradí společně s prvním Příspěvkem na provoz a to na účet klubu. Do poznámky je třeba napsat, že je hrazen i příspěvek do fondu. Příspěvek je nevratný.

Cena oběda je 50,-Kč/den/dítě. Oběd je hrazen v hotovosti (Je třeba mít připravenou přesnou částku!) vždy v prvním týdnu měsíce a to výhradně vedení klubu. (Pokud není jiná domluva s vedením klubu)

Oběd v případě nepřítomnosti propadá, pokud je nepřítomnost nahlášená minimálně týden předem, bude oběd odhlášen a nepropadne.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.