E-mail: klubprokopacek@seznam.cz | Anička Kyselovská: +420 774 825 638 | Beata Vaníková: +420 776 698 039

O nás

Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody a proto je moudré se od ní učit. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a dary přírody oplácet naší péčí o ni. Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, zlepšující se kondici a otužilost, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Děti se učí řešit konflikty, jsou samostatnější a uvědomují si vlastní hodnoty.
Náš program se opírá zejména o přírodní rok, lidovou tradici a řemesla. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj.
Lesní dětský klub Prokopáček se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. K dispozici má nebytové prostory v bývalé nádražní budově Praha – Hlubočepy, ke kterým náleží krásná zahrádka.
Jsme členem Asociace Lesních Mateřských Škol
[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“100%“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

Náš tým

Naše stálice

„Beata“ – Lenka Beata Vaníková

předsedkyně Prokopáček z.s., koordinátor, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, omluvy dětí, průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/01/foto-Beata-278×300.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]
Maturovala jsem na střední zdravotnické škole roku 2005 (v roce 2015 jsem si doplnila doplňující pedagogické vzdělání – pedagogika volného času), od té doby pracuji pouze s dětmi. Kromě práce jako zdravotní sestra u dětí (2005 – 2007 dětské kardiocentrum v Motole a 2007 – 2016 Jedličkův ústav a školy), jsem byla jako vedoucí oddílu na dětském letním táboře. S dětmi z Jedličkova ústavu jsem jezdila každý rok na školy v přírodě, kde jsem se podílela i na programu. Od ledna 2013 jsem se připojila k Prokopáčku, který od roku 2014 vedu. V roce 2012 jsem se odstěhovala z Prahy, abych mohla být blíže přírodě. Mám doma psí slečnu Mášu, psího kamaráda Mazečka a kočičí slečny Myšku a Meggí. Již přes dva roky dělám dočasnou péči pro opuštěné a týrané psy. V říjnu 2016 jsem dokončila roční kurz ŠKOLKA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ (http://www.skolkablizkaprirode.cz). Od října 2017 jsem začala navštěvovat roční kurz koordinátor LMŠ. Kromě toho, že jsem vystudovala zdravotní školu, jsem absolvovala zážitkový kurz první pomoci pro děti. Od jara se věnuji sbírání bylinek a svojí zahrádce, kde se snažím aplikovat permakulturní postupy.
[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Anička“ – Lenka Anna Kyselovská

zástupkyně předsedkyně Prokopáček z.s., hlavní pedagog, komunikace s rodiči, komunikace s průvodci, tvorba plánů, průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2017/12/an.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]
Studovala jsem VOŠ speciálně pedagogickou a již tam jsem se začala zabývat tématem lesní pedagogiky, zároveň jsem v tomto období navštěvovala seminář „O bylinkách“, a to nejen o jejich léčivém vlivu jako takovém, ale také o kultuře jejich podávání a jejich sběru. Následně jsem dostudovala bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Na škole jsem absolvovala zhruba 20 praxí v různých typech mateřských škol.
Pedagogické činnosti jsem se věnovala i u starších dětí na základní škole v České Lípě, ale v současnosti pracuji hlavně s dětmi školkového věku.
Pocházím z Nového Boru, několik let jsem bydlela v lesnatém Draháňském údolí na pomezí města Prahy a Zdib, v minulém roce jsem žila v domečku v Řevnicích spolu s kozami Amálkou a Julinkou a mnoha dalšími zvířaty.
Je pro mě důležité myslet a žít ekologicky (absolvovala jsem kupříkladu různé akreditované semináře v ekologickém centru Divizna v Liberci zaměřené na ekologickou a výtvarnou výchovu) a to se snažím zohlednit i při své práci s dětmi. Kromě jiných již absolvovaných seminářů se v současné době chystám absolvovat seminář o Rytmu a muzikoterapii u dětí. Absolvovala jsem akreditovaný vzdělávací program „Přírodní pedagogika“, který vedl pedagog s mnohaletou praxí v německých lesních mateřských školách Rudolf Hetich, který obohatil nejen mé znalosti v oboru, ale také náš program s dětmi.
[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Eliška“- Eliška Vrbová

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2017/12/el-300×225.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]
Minulý rok jsem dostudovala intermedia na Akademii výtvarných umění. Už na škole jsem chtěla úžasný svět umění propojit s neméně úžasným světem dětí, takže jsem absolvovala i pedagogický kurz. Mé první zkušenosti zkušenosti s prací s dětmi však sahají mnohem dále do minulosti, od roku 2000 jsem po čtyři roky vedla skupinku dětí v oddíle Woodcraft, později jsem působila jako dobrovolník například v azylovém domě Klokánek či Asistenci, o.s.. Při studiích jsem pak vedla několik kroužků pro děti (KC Zahrada, ZŠ Rychnovská, ZŠ Smolkova), workshopů (galerie Lidice, karlínské Spektrum) a výtvarných příměstských táborů, poslední dva roky i zde v Prokopáčku:-)
Protože je mi koncept lesních školek blízký a velmi se mi tu zalíbilo, jsem moc ráda, že se od minulého září podílím na chodu Prokopáčku i jako občasný průvodce. V současnosti učím také výtvarné kroužky v DDM Slezská (v několika skupinách děti od 4 do 15 let), a donedávna jsem pracovala s dětmi od 2 do 6 let v Dětském studiu Žofka. Baví mě se stále vzdělávat a čerpat nové podněty, nejen o konkrétních činnostech s dětmi, ale i o filosofii přístupu a vzájemného vztahu. Ráda tvořím (kresba, malba, objekt, koláž, fotografie, video), cestuji a putuji a zajímám se o umění, kulturu, historii, antropologii, industriální památky, životní prostředí a spoustu dalších věcí.
[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Anička“ – Anna Kleinová

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/09/P1100716-e1535809703435.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]

Odmaturovala jsem na Gymnáziu Budějovická na Praze 4 v roce 2012. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Etnologie (bakalářské studium) a zároveň jsem se vyučila v oboru Umělecký řezbář na Střední škole umělecké a řemeslné na Zlíchově. V současnosti studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy.

V roce 2016 jsem pracovala 5 měsíců jako dobrovolník v dětské skupině Školička Sovička pod organizací YMCA Praha, v roce 2017 jsem také jako dobrovolník byla v mateřské škole Semínko na Toulcově dvoře. Několik pedagogických praxí jsem absolvovala v rámci mého současného studia a v roce 2017 jsem také měsíc pracovala jako záskok v MŠ Jílovská. V současné době mám kroužek Kreativní dílny na ZŠ Chmelnice pod DDM Karlín. Mým velkým koníčkem je loutkové divadlo, které hraji v Tradičním loutkovém divadle Zvoneček na Praze 4. Ráda kreslím, maluji a věnuji se dalším výtvarným činnostem, velmi ráda čtu a také chodím na výlety a výpravy do přírody, hlavně do hor.

[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Naty“ Natália Ščamborová

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/09/FB_IMG_1538028918179-1-e1538086886605.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]

Volám sa Natália, som mladá slovenka žijúca v Prahe. Momentálne sa venujem práci s deťmi a to ako vedúca voľnočasových krúžkov no tiež ako fotografka na voľnej nohe a občas aj stráženiu psíkov. Práca s deťmi mi nikdy nebola cudzia kedže som sama z veľkej rodiny a veľmi rada sa v tomto smere budem naďalej rozvíjať a vzdelávať, a to
nielen samotné deti ale aj seba. Vo voľnom čase sa venujem dokumentárnej fotografii, ktorú mám spojenú s cestovaním po celom svete, no keď na to nieje priestor tak mi stačí aj výlet za Prahu do lesa. Toto prostredie mi je blízke preto som veľmi rada, že existuje niečo také ako Prokopáček a dá deťom priestor spoznať prírodu a samého seba v najnaturálnejšom prostredi, v prírode. Dúfam, že do kolektívu rýchlo zapadnem a budem čoskoro členom party ! 🙂

[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Marcel“ Marcel Tóth

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/10/Marcel-e1539155997145.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]

Po středoškolském studiu jsem si udělal kurz volnočasových aktivit pro děti a mládež, což je činnost, které jsem se ve svém pestrobarevném pracovním životě také věnoval. Většinou se jednalo o hlídání dětí, případně práci s hendikepovanými dětmi. Práce v Prokopáčku je pro mě velkou výzvou a naplněním životního snu pracovat ve školce, co více, že lesní. Těším se na průběžné vzdělávání v této oblasti a společně nabyté vědomosti a zkušenosti s dětmi v přírodě.
Z vlastních volnočasových aktivit mám nejraději cestování, vytváření i přijímání všemožných kultur a hledání vlastní cesty ke svobodě.

[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Lula“ Lucia Paušlyová

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180926_161401-e1537983343333.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]

Odmala mi říkají Lula, Lulí, Lucia je pouze v občance. Říkejte mi jakkoliv, jen na tu Lucii neslyším:).Po ukončení gymnázia jsem odjela ze Slovenska na dalekou cestu za studiem a nakonec i domovem. Jsem odjakživa zvídavá, ráda objevuji a poznávám dosud nepoznané. Tohle a pozoruhodnost života mě asi dovedly ke studiu Buněčné a vývojové biologie na Přf UK v Praze. Své „objevy“ také ráda sdílím a ráda si hraji. To mě nejspíš dovedlo k tomu, abych se rozloučila se světem pod mikroskopem a šla blíž k přírodě kolem, lidem kolem, zase si více hrát. Od roku 2014 jsem se jako člen spolku Tosara podílela na víkendových volnočasových aktivitách v sociálně vyloučených lokalitách v Ralsku pro předškoláky i starší děti. Dodělala jsem si tzv. pedagogické minimum a v roce 2015 okusila učit Přírodopis na základní škole, kde jsem působila rok a půl. Od té doby objevuji se svou dcerou svět skřítků nejmenších. Od té doby také cítím, že poznávat a učit se jde venku přirozeně a nejlépe. Krom různých přístupů ke vzdělávání se zajímám i o udržitelný způsob života. S tím souvisí i moje další práce coby konzultant a auditor Mezinárodního programu Ekoškola. Jsem ráda, že jsem nyní dostala možnost hrát si a poznávat (se) spolu s Prokopáčky na tom nejlepším místě – v lese.

Ráda čtu, obzvlášť pohádky, ne před usnutím, ale když se potřebuji probudit. Miluji cestování, spíše tu cestu než cíl. Miluji chůzi i tu švihlou s Vesnou. Ráda tvořím, přiučuji se novým řemeslům, zatím ovládám to krejčovské. Nedávno jsme s Vesnou založily postpaleo avantgardní kapelu, jejíž jméno zatím známo není, ale asi to bude něco jako Go-Go! Tak se těším na bližší setkání, třeba i na našem koncertu!:)

[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

Naši externisté

„Ivanka“ Ivana Hádková

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/10/Ivanka-e1539156802864.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]
Jmenuji se Ivana Hádková, mám tři dospělé děti – na vnoučata teprve čekám…
Věnuji se profesionálně zpěvu a divadlu, tvořím písňové texty a hudbu. Zabývám se výtvarnou recyklací, pletenou a háčkovanou módou, šperkem z přírodních materiálů, pořádám rodinné výtvarněhudební kurzy.
Dobrovolničím v diakonii Stodůlky.
Mou přirozeností je rozdávat energii, pozitivní pohled na život, objevovat a otevírat talenty.
Služba v Lesní školce je pro mne příležitostí sdílet radost a úžas z objevování
světa s bytostmi tak čistými jako právě děti.
Věřím, že výchova se děje především příkladem a je vždy vzájemná. Proto souhlasím s odpovědným přístupem našeho teamu a ráda se nechám inspirovat svými mladšími kolegyněmi.
Nejraději s dětmi zpíváme, třeba jsme báječně zhudebnili vlak – tdt- vlak -tdt – hu ú – hu úú – tdt…..samozřejmě patří k věci, si někdy pořádně zařádit.

[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Zuzka“ – Zuzana Sušánková

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/01/foto-Zuzka.jpg“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]
Pocházím ze Slaného. Studovala jsem gymnázium Arabská, kde jsem v roce 2014 maturovala. V současné době studuji na DAMU (Divadelní fakulta akademie múzických umění) autorskou tvorbu a pedagogiku. Od svých 15 let pomáhám ve skautu s vedením oddílů od nejmenších dětí po nejstarší. V létě se podílím na přípravě táborových programů. Jsem účastníkem dvouletého kurzu Kreativní pedagogika, který končí letos v prosinci. Ráda hraju na kytaru a zpívám, baví mě turistika (od malých výletů až po náročnější několikadenní výpravy), baví mě divadlo a ráda si čtu.

[ms_divider style=“normal“ align=“center“ width=“70%“ margin_top=“40″ margin_bottom=“30″ border_size=“5″ border_color=“#f2f2f2″ icon=““ class=““ id=““][/ms_divider]

„Nikita“ – Nikita Hošnová

průvodce dětí

[ms_image_frame src=“http://prokopacek.cz/wp-content/uploads/2018/06/Nikita-web-1-e1529581935341.png“ border_radius=“10″ link=““ link_target=“_blank“ light_box=“no“ class=““ id=““]

Maturovala jsem na pražském osmiletém gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského. Měla jsem také to štětští studovat společenskovědní program na střední škole ve Švédsku. Nyní pokračuji ve studiu bakalářského programu na Filozofické fakultě, obor Sociální politika a sociální práce.

Od roku 2014 pracuji ke studiu jako kvalifikovaný instruktor plavání pro děti v plavecké škole při gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Také spolupracuji s organizací Rozum a cit, která se snaží pomáhat dětem které jsou vychovávány v náhradní rodinné péči, s touto organizací jsem absolvovala v roce 2017 vzdělávací školení Jak přistupovat k dítěti v NRP. Jak pracovat s dětmi se učím především díky studiu na vysoké škole, v rámci praxe navštěvujeme státní i neziskové organizace např. Dětský domov nebo SOS dětské vesničky.

Miluji čtení knih a jejich interpretaci (zvláště autora Milana Kunderu 😊), moře a výlety.